PL EN
Czasopismo Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics, wydawane jest od 1965 roku, obecnie przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jako kwartalnik. Jest recenzowanym pismem naukowym, zawierającym artykuły poświęcone wszystkim aspektom protetyki stomatologicznej oraz pokrewnym dziedzinom naukowym.
Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
40
MEiN
108.51
ICV
0,5
CiteScore 2022
Bieżący numer
3/2023 vol. 73
 
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783