PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wykonanie protez całkowitych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii CAD/CAM. Część 2 - postępowanie laboratoryjne
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Prosthodontics, Medical University of Lodz, Poland, Polska
 
2
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-02-2024
 
 
Data akceptacji: 23-03-2024
 
 
Data publikacji: 23-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Violetta Melon   

Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213, Łódź, Polska
 
 
Prosthodontics 2024;74(1):55-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie laboratoryjnego wykonania protez całkowitych z zastosowaniem nowoczesnych technologii CAD/CAM. W pracy przedstawiono cyfrowe systemy służące do wykonywania protez całkowitych oparte na technologii CAD/CAM i frezowaniu CNC, na przykładzie AvaDent i Baltic Denture System. Opisano proces laboratoryjnego tworzenia protez 3D drukowanych na podstawie systemu Dentca. Przedstawiono materiały stosowane do wytwarzania tych uzupełnień oraz ich zalety i wady. Protezy wykonane w technologii CAD/CAM wymagają użycia drogiego sprzętu. Komputerowe systemy pozwalają na skrócenie czasu wykonania protez oraz upraszczają ich wykonanie techniczne. Umożliwiają odtworzenie uszkodzonych protez bez udziału pacjenta. Prace frezowane lepiej przylegają do podłoża i mają lepszą retencję niż konwencjonalne, natomiast drukowane są mniej dokładne. Materiały używane do wykonania protez frezowanych mają korzystniejsze właściwości fizyczne od akrylu polimeryzowanego na gorąco, ale zęby wykonane w tej technice są mniej estetyczne niż fabryczne, używane w technice tradycyjnej. Właściwości fizyczne żywic wykorzystywanych aktualnie do druku 3D nie sprawdzają się do wykonania protez użytkowanych długoczasowo. Rozwój tej technologii jest dynamiczny, a dotychczas jest mało klinicznych, długotrwałych obserwacji tych uzupełnień.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top