PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wykonanie protez całkowitych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii CAD/CAM. Część 1 - postępowanie kliniczne
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 22-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-01-2024
 
 
Data akceptacji: 31-01-2024
 
 
Data publikacji: 23-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Violetta Melon   

Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pomorska 251, 92-216, Łódź, Polska
 
 
Prosthodontics 2024;74(1):47-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wykonanie ruchomych protez całkowitych jest wciąż najczęściej wybieraną opcją leczenia pacjentów bezzębnych. W dzisiejszych czasach istnieją nowoczesne alternatywy dla tradycyjnego protokołu wykonania takich prac protetycznych. Celem pracy było przedstawienie protokołu klinicznego wykonywania protez nowoczesną techniką cyfrową CAD/CAM oraz opisanie trzech systemów protetycznych opartych na tej technologii - AvaDent, Baltic Denture System i Dentca. Zwrócono uwagę na zalety i wady użycia poszczególnych systemów CAD/CAM w wykonawstwie protez całkowitych. Wykorzystanie technologii cyfrowych umożliwia wykonanie prac o lepszych właściwościach fizycznych, eliminując błędy ludzkie z procesu technologicznego. Jednocześnie skraca czas potrzebny do oddania gotowej pracy oraz ogranicza liczbę wizyt i korekt. Z drugiej strony, wirtualne skany nie są w stanie tak dokładnie odwzorować ruchome tkanki miękkie jak w przypadku tradycyjnych wycisków czynnościowych. Ponadto wyeliminowanie klinicznej wizyty z kontrolą próbnych protez uniemożliwia usunięcie błędów powstałych przy projektowaniu protezy. Powyższe argumenty wskazują, że użycie metod hybrydowych na obecną chwilę wydaje się być niezbędne do wykonania dobrej protezy całkowitej w technologii CAD/CAM.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top