PL EN
OPIS PRZYPADKU
Połączenie techniki cyfrowej i konwencjonalnej w wykonawstwie natychmiastowej protezy całkowitej – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Polska
 
 
Data nadesłania: 31-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-03-2024
 
 
Data akceptacji: 23-03-2024
 
 
Data publikacji: 23-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Anna Cybulska   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Binieckego 6, 02-097, Warszawa, Polska
 
 
Prosthodontics 2024;74(1):63-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Natychmiastowe uzupełnienia protetyczne, które zostają wprowadzone na podłoże bezpośrednio po ekstrakcji zębów, pozwalają uniknąć u pacjenta okresu bezzębia i związanych z tym problemów estetycznych i funkcjonalnych. Konwencjonalne metody wykonawstwa protez natychmiastowych wiążą się z szeregiem klinicznych i laboratoryjnych procedur podatnych na błąd ludzki. Wykorzystanie technologii cyfrowych podczas rehabilitacji protetycznej pozwala na uproszczenie metod postępowania, skrócenie czasu wytwarzania protez, poprawę komunikacji z pracownią protetyczną oraz uzyskanie bardziej przewidywalnych efektów leczenia. W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta onkologicznego z polekową martwicą kości, u którego konieczna była ekstrakcja wszystkich zębów w szczęce oraz usunięcie martwaków kostnych. Wirtualny model szczęki pacjenta uzyskany ze skanu wewnątrzustnego (Trios 3, 3Shape, Dania) opracowano w programie Blue Sky Plan 4 (Blue Sky Bio, USA), zgodnie z planowanym zakresem zabiegu chirurgicznego. Następnie wydrukowano modele szczęki i żuchwy w drukarce Asiga Max UV 385 (Asiga, Australia) z materiału DentaModel (Asiga, Australia) z prowadnicami ustalającymi zarejestrowaną przestrzenną pozycję łuków zębowych w zwarciu centralnym i w sposób konwencjonalny wykonano natychmiastową protezę całkowitą górną.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top