PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Alternatywne metody dezynfekcji ruchomych uzupełnień protetycznych – mikrofale, terapia fotodynamiczna, woda elektrolizowana
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 19-01-2024
 
 
Data akceptacji: 23-03-2024
 
 
Data publikacji: 23-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Marek Witold Mazur   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Prosthodontics 2024;74(1):25-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tworzywo akrylowe pozostaje podstawowym materiałem służącym do wykonania protez ruchomych, pomimo ciągłego rozwoju materiałoznawstwa protetycznego. Charakter budowy tworzywa wymaga przeprowadzania częstych zabiegów higienicznych, a często także dezynfekcji, do której używa się najczęściej środków chemicznych. W pracy przedstawiono metody, pozwalające przeprowadzić dezynfekcję uzupełnienia protetycznego. Pierwszą z nich jest zastosowanie mikrofal, generowanych przez domową kuchenkę mikrofalową. Poprzez jej działanie termiczne i pozatermiczne pozwalają one na usunięcie drobnoustrojów z powierzchni i wnętrza tworzywa akrylowego. Liczne badania potwierdzają skuteczność mikrofal w leczeniu stomatopatii protetycznych. Kolejna metoda to terapia fotodynamiczna. Polega ona na naniesieniu roztworu chemicznego wrażliwego na światło (fotouczulacza) na powierzchnię protezy a następnie naświetleniu jej przy pomocy lampy o odpowiednim spektrum długości fali. Światło aktywując fotouczulacz doprowadza do likwidacji drobnoustrojów poprzez wytworzenie aktywnych form tlenu. W praktyce klinicznej uzyskanie odpowiedniego efektu przeciwdrobnoustrojowego wymaga połączenia tej metody z inną. Innym opisanym środkiem mogącym znaleźć zastosowanie w dezynfekcji protez jest woda elektrolizowana. Powstaje ona poprzez elektrolizę roztworu soli kuchennej. Przyłożone napięcie na elektrodach doprowadza do szeregu reakcji elektrochemicznych, którego efektem jest powstanie słabego roztworu podchlorynu sodu o dużym potencjale oksydoredukcyjnym. Metoda ta jest bezpieczna, ekonomiczna i ekologiczna.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top