PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ roztworu tabletek do higieny protez na właściwości mechaniczne oraz fizyko-chemiczne wybranych materiałów polimerowych stosowanych do wykonywania protez dentystycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Dental Technology, Medical University of Lodz, Polska
 
2
Materials Science University Lab, Medical University of Lodz
 
3
Department of Acceleration Projects - Senior Project manager, Medical University of Lodz, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-12-2023
 
 
Data akceptacji: 22-12-2023
 
 
Data publikacji: 23-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Zofia Magdalena Kula   

Department of Dental Technology, Medical University of Lodz, Polska
 
 
Prosthodontics 2024;74(1):16-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Ruchome uzupełnienia protetyczne są najczęściej wykonywane z poli(metakrylanu metylu) ze względu na niski koszt materiału. Oprócz PMMA, jednym z nowszych tworzyw, które znalazło zastosowanie w protetyce jest materiał acetalowy. Użytkowanie rekonstrukcji protetycznych wiąże się nie tylko z odpowiednią higieną jamy ustnej, lecz także z higieną protez.

Cel pracy:
Ocena wpływu roztworu tabletek do higieny protez na właściwości mechaniczne i fizyko-chemiczne poli(metakrylanu metylu) oraz acetalu stosowanych do wykonywania protez dentystycznych.

Materiał i metody:
Do badań wykorzystano materiał akrylowy Vertex Rapid Simplified oraz samopolimeryzujący Vertex Castavaria firmy Dentimex B.V. (Holandia) i materiał acetalowy Acetal Dental firmy Pressing Dental (Republika San Marino). Próbki poddano imersji w wodzie destylowanej firmy KAMIX (Polska) i wodnym roztworze tabletek do higieny protez: Higiena Aktywne Tabletki Czyszczące Protefix (Niemcy). Czas imersji wynosił 5475 min., co przekładało się na stymulowane 5 lat. Po zakończeniu imersji wykonano badania twardości, udarności, wytrzymałości na trójpunktowe zginanie oraz sorpcji.

Wyniki:
Wszystkie użyte materiały polimerowe wykazują spadek twardości po imersji w wodnym roztworze tabletek do higieny protez. W przypadku PMMA polimeryzującego na zimno maleje również wartość udarności. Próbki z żywicy acetalowej po imersji w roztworze tabletki wykazują mniejszą wartość udarności z karbem. Po imersji w roztworze tabletki, zauważa się także, spadek wartości wytrzymałości na zginanie: w przypadku PMMA polimeryzującego na gorąco oraz na zimno, natomiast materiał acetalowy wykazuje wzrost wytrzymałości na trójpunktowe zginanie.

Wnioski:
Roztwór tabletki do higieny protez Protefix – Higiena Aktywne Tabletki Czyszczące wpływa negatywnie na twardość PMMA polimeryzującego na gorąco, PMMA polimeryzującego na zimno oraz żywicy acetalowej. Dodatkowo pogarsza się wytrzymałość na trójpunktowe zginanie materiałów akrylowych.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top