PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ preparatów do higieny protez na właściwości tworzywa akrylowego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Technik Dentystycznych, Medical University of Lodz, Polska
2
Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zofia Magdalena Kula   

Zakład Technik Dentystycznych, Medical University of Lodz, Pomorska 251, 92-213, Łódź, Polska
Data nadesłania: 22-07-2020
Data ostatniej rewizji: 10-11-2020
Data akceptacji: 07-12-2020
Data publikacji: 20-12-2020
 
Prosthodontics 2020;70(4):375–381
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Do badań wykorzystano żywicę akrylową firmy Vertex Rapid Simplified. W każdym z badań próbki podzielono na 3 grupy, kontrolną oraz 2 badawcze poddane imersji w preparatach do higieny protez. Były to tabletki do higieny protez Corega Tabs Whitening oraz proszek do protez Protefix Higiena.

Cel pracy:
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu środków do higieny protez na wybrane właściwości tworzywa akrylowego.

Materiał i metody:
Do badań wykorzystano żywicę akrylową firmy Vertex Rapid Simplified. W każdym z badań próbki podzielono na 3 grupy, kontrolną oraz 2 badawcze poddane imersji w preparatach do higieny protez. Były to tabletki do higieny protez Corega Tabs Whitening oraz proszek do protez Protefix Higiena. Badano twardość, udarność, wytrzymałość na zginanie oraz sorpcję i rozpuszczalność.

Wyniki:
Najniższa wartość twardości odnotowana została w puli próbek po imersji w roztworze proszku oczyszczającego Protefix Higiena. Seria Próbek Corega Tabs Whitening uzyskała nieznacznie niższą wartość od próby kontrolnej, zaś zauważalnie wyższą od grupy próbek po imersji w roztworze proszku.

Wnioski:
Najmniejszy wpływ preparatów do higieny protez na tworzywo akrylowe był zauważalny względem wartości sorpcji i rozpuszczalności, największy w przypadku preparatu Protefix w badaniu twardości.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783