PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ czasu inkubacji materiału akrylowego w roztworze wodnym i tabletkach do higieny protez na jego własności fizyko-chemiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
2
Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 16-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-08-2021
 
 
Data akceptacji: 16-09-2021
 
 
Data publikacji: 17-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Zofia Magdalena Kula   

Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Prosthodontics 2021;71(3):255-262
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Tworzywo akrylowe najczęściej stosowane jest m.in. w wykonawstwie płyt protez ruchomych. Codzienne ich użytkowanie powinno wiązać się ze szczególnym zadbaniem o higienę takiego uzupełnienia protetycznego. Brak przestrzegania czystości protezy może skutkować wystąpieniem niepożądanych skutków dotyczących zarówno zdrowia jamy ustnej, czy chorób ogólnoustrojowych, lecz także prowadzić do pogorszenia estetyki protezy zębowej. Jednym ze sposobów higieny ruchomych uzupełnień protetycznych jest umieszczenie ich w roztworze środka czyszczącego. Ponadto ważne jest przestrzeganie zaleceń stomatologa oraz producenta środka czyszczącego, by złym postępowaniem nie przyczynić się do skrócenia przydatności uzupełnienia protetycznego.

Cel pracy:
Ocena wpływu czasu inkubacji materiału akrylowego w roztworze wody i środka czyszczącego w postaci tabletki na jego własności fizyko-chemiczne.

Materiał i metody:
W badaniu wykorzystano materiał akrylowy firmy Vertex Rapid Simplified, z którego wykonano 104 próbki. W każdym badaniu wzięto pod uwagę określoną ilość próbek podzieloną na 4 grupy (jedną kontrolną i trzy badawcze). Do sporządzenia wodnych roztworów wykorzystano tabletki firmy Protefix Higiena Aktywne Tabletki Czyszczące. Czas inkubacji próbek w roztworach wynosił 2, 3 i 6 dni, co po przeliczeniu symulowało analogicznie 2, 3 i 5 lat stosowania środka czyszczącego. Po okresie inkubacji przeprowadzono badania twardości akrylu, jego udarności, wytrzymałości na zginanie oraz sorpcji i rozpuszczalności.

Wyniki:
Badany materiał po trzech dniach (symulowanych trzech latach) inkubacji w wodnym roztworze środka czyszczącego wykazał najniższą wartość twardości. Seria próbek kontrolnych, nie inkubowanych w roztworze wodnym uzyskała najwyższą średnią wartość twardości. Otrzymane wartości twardości po dwóch i sześciu dniach inkubacji były niższe od tych w grupie kontrolnej, ale wyższe od tych w grupie badawczej po trzech dnach inkubacji.

Wnioski:
Preparat Protefix Higiena Aktywne Tabletki Czyszczące ma niewielki wpływ na badane właściwości tworzywa akrylowego, jednak wraz z wydłużającym się czasem jego stosowania może on negatywnie wpływać na twardość oraz wytrzymałość na zginanie badanego materiału.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top