PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wpływ uzupełnień stałych i związanych z nimi technik zabiegowych na tkanki przyzębia brzeżnego
 
Więcej
Ukryj
1
Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 22-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-11-2021
 
 
Data akceptacji: 14-12-2021
 
 
Data publikacji: 15-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Pawlak   

Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
 
 
Prosthodontics 2021;71(4):386-391
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie wpływu klinicznych czynności w wykonawstwie koron protetycznych na stan przyzębia brzeżnego. Przedstawiono pozytywne i negatywne działanie koron na sąsiadujące tkanki miękkie i kość wyrostka zębodołowego. Artykuł zawiera opis anatomii przyzębia brzeżnego oraz jego podział ze względu na stosunek szczytu wyrostka do zespołu zębowo-dziąsłowego (DGK). Główną uwagę poświęcono technicznym aspektom preparacji poddziąsłowej, która nieprawidłowo przeprowadzona, niesie ze sobą ryzyko wielu powikłań takich jak: ostre i przewlekłe zapalenie dziąsła brzeżnego, recesje, kieszeń przyzębna. Ze względu na wysokie ryzyko jatrogennego uszkodzenia szerokości biologicznej (BW) podczas preparacji, należy stosować odpowiednie procedury na każdym etapie klinicznym i laboratoryjnym. Wykazano, że formując stopień podczas szlifowania uzyskuje się lepszą kontrolę głębokości oraz lepszą widoczność granicy preparacji. Artykuł zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt, jakim jest dokładna analiza konstrukcji wykonanej na etapie labolatoryjnym. Analiza powinna uwzględniać: ocenę konturu korony protetycznej, gładkość powierzchni przyszyjkowej, przyleganie korony do kikuta zęba, adaptację brzegów korony do stopnia zęba, kształt ścian stycznych korony oraz ich przyleganie do zębów sąsiednich.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top