PL EN
OPIS PRZYPADKU
Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjenta po leczeniu chirurgicznym śluzaka żuchwy – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej Chair of Prosthodontics, Warszawski Uniwersytet Medyczny Medical University of Warsaw, Polska
2
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Konrad Juszczyszyn   

Katedra Protetyki Stomatologicznej Chair of Prosthodontics, Warszawski Uniwersytet Medyczny Medical University of Warsaw, Binieckiego 6, 02-097, Warszawa, Polska
Data nadesłania: 10-11-2021
Data akceptacji: 14-12-2021
Data publikacji: 15-12-2021
 
Prosthodontics 2021;71(4):373–379
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia przypadek kliniczny rehabilitacji implantoprotetycznej pacjenta, operowanego w wieku 14 lat z powodu śluzaka zlokalizowanego w okolicy lewego kąta żuchwy. Leczenie operacyjne obejmowało usunięcie guza wraz z częściową resekcją trzonu i gałęzi żuchwy oraz jednoczesną rekonstrukcją ubytku pooperacyjnego autogennym przeszczepem kości z biodra. Z powodu obecnej u pacjenta wady zgryzu jako postępowanie przedprotetyczne wdrożono leczenie ortodontyczne. Po zdjęciu aparatów stałych, wykonano protezę szkieletową dolną uzupełniającą brak zębów w żuchwie oraz w celu retencji wyników leczenia ortodontycznego. Planowano zastąpienie protezy szkieletowej stałym uzupełnieniem protetycznym na implantach śródkostnych po zakończeniu wzrostu kostnego pacjenta. Ze względu na znaczną resorpcję zintegrowanego przeszczepu kostnego zdecydowano o dodatkowym zabiegu rekonstrukcyjnym poprawiającym warunki kostne dla przyszłych wszczepów. Pacjent przerwał jednak leczenie i zgłosił się w celu jego kontynuacji dopiero po 6 latach. Po ponownej wnikliwej diagnostyce radiologicznej i konsultacjach ortodontyczno-chirurgiczno-protetycznych zdecydowano o wdrożeniu leczenia implantoprotetycznego. W obszar zrekonstruowany wprowadzono 3 wszczepy śródkostne typu Global D, na których po zakończeniu procesu osteointegracji osadzono 3 zblokowane korony z dowieszonym do przodu przęsłem. Adaptacja do uzupełnienia protetycznego przebiegła bardzo szybko. W opinii pacjenta znacznie poprawiła się sprawność żucia w porównaniu do sytuacji kiedy pacjent użytkował konwencjonalną protezę szkieletową.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783