PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Skanery wewnątrzustne – możliwości zastosowania w codziennej praktyce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytecki Szpital KlinicznyWUM
 
2
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny WUM
 
 
Data nadesłania: 17-07-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-09-2019
 
 
Data akceptacji: 04-12-2019
 
 
Data publikacji: 04-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Białoskórska   

Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny WUM, Nowogrodzka 59, 02-006, Warszawa
 
 
Prosthodontics 2019;69(4):419-426
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Od czasu pojawienia się w latach 80-tych pierwszych udanych prób, stworzenia modeli wirtualnych i ich praktycznego wykorzystania, ta gałąź stomatologii uległa znacznemu postępowi. Prężny rozwój cyfryzacji ma na celu nie tylko ułatwienie pracy lekarzowi – dentyście oraz pracowni technicznej ale w głównej mierze wyeliminowanie błędów możliwych do powstania w trakcie wieloetapowości wycisków tradycyjnych. Pomimo znacznego postępu w dziedzinie materiałoznawstwa, w dalszym ciągu pobranie konwencjonalnego wycisku jest trudne, często pracochłonne i mało przyjemne dla pacjenta. Rozwijaną od lat alternatywną metodą jest pobranie wycisku wirtualnego i komputerowe planowanie uzupełnienia protetycznego. Celem pracy jest przegląd kierunków rozwoju i możliwości zastosowania w codziennej praktyce skanerów wewnątrzustnych. Przedstawiono krótką charakterystykę tych urządzeń, uwzględniając zarówno wady jak i zalety, a także porównanie z konwencjonalnymi metodami pobierania wycisków i skanerami zewnątrzustnymi. Stomatologia cyfrowa jest prężnie rozwijającą się dziedziną, która daje wiele możliwości w konkretnych przypadkach klinicznych, jednakże wymaga dalszych modernizacji aby poszerzyć obecny zakres wskazań do stosowania systemów CAD/CAM.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top