PL EN
PRACA ORYGINALNA
Cyfrowe wyciski wykonywane z zastosowaniem optycznych skanerów wewnątrzustnych. Systematyczny przegląd piśmiennictwa. Część I: właściwości i zalety stosowania techniki wycisków cyfrowych w stomatologii oraz analiza cech pożądanych optymalnego systemu skanującego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data publikacji: 14-05-2019
 
 
Prosthodontics 2019;69(2):217-223
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Stomatologia cyfrowa jest obecnie prężnie rozwijającym się obszarem oraz przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków badawczych i klinicystów. Dotyczy to także cyfrowych wycisków wykonywanych z zastosowaniem skanerów wewnątrzustnych. Jednakże mnogość stosowanych rozwiązań oraz brak standaryzacji procedur sprawia, że często trudno jest klinicystom dokonać optymalnego wyboru.

Cel pracy:
Celem pracy było przybliżenie właściwości i zalet techniki wycisków cyfrowych w stomatologii oraz analiza cech pożądanych optymalnego systemu skanującego.

Materiał i metody:
Dokonano przeglądu piśmiennictwa wykorzystując bazę danych Scopus, używając kluczowych słów „TITLE-ABS-KEY (digital OR intraoral AND scanner OR impression) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , „DENT”))”. Do analizy zakwalifikowano w sumie 11 prac, spełniających założone kryteria.

Wyniki:
Analiza piśmiennictwa wykazała różnorodność rozwiązań w zakresie stosowania optycznych skanerów wewnątrzustnych do sporządzania cyfrowych wycisków. Wyodrębniono zalety i ograniczenia techniki skanowania wewnątrzustnego. Wskazano czynniki związane ze skanowaniem podłoża oraz cechami systemu skanującego mające wpływ na dokładność uzyskiwanych w wyniku skanowania obrazów oraz podjęto próbę ustalenia pożądanych cech optymalnego systemu skanującego.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top