PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Porównanie wycisków cyfrowych z wyciskami konwencjonalnymi na podstawie piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 25-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-06-2023
 
 
Data akceptacji: 22-09-2023
 
 
Data publikacji: 22-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Laskowska   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Prosthodontics 2023;73(3):275-281
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednym z najważniejszych etapów leczenia protetycznego, implantoprotetycznego czy ortodontycznego jest dokładne powielenie warunków występujących w jamie ustnej pacjenta. We współczesnej stomatologii procedurę tę można zrealizować za pomocą tradycyjnych metod wyciskowych lub stosując skaner wewnątrzustny. Celem pracy jest omówienie zalet oraz wad cyfrowych wycisków uzyskiwanych za pomocą skanerów wewnątrzustnych w porównaniu do wycisków otrzymanych metodami konwencjonalnymi. Dokonano przeglądu piśmiennictwa wykorzystując bazy danych Scopus oraz PubMed, używając kluczowych słów: intraoral scanner, digital impression, conventional impression, CAD/CAM. Skanowanie wewnątrzustne posiada wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych metod wyciskowych, takich jak: oszczędność czasu, dokładność, eliminacja konieczności dezynfekcji, lepsza komunikacja z technikiem dentystycznym oraz pacjentem. Skanowanie nie jest jednak pozbawione wad. Należą do nich: niedokładności w skanowaniu podłoża protetycznego do wykonania prac składających się z więcej niż 4-5 elementów bądź uzupełnień pełnołukowych, trudności w odwzorowaniu miejsc znajdujących się poddziąsłowo czy kanałów korzeniowych, czasochłonny i kosztowny proces wdrożenia technik cyfrowych do codziennej praktyki stomatologicznej.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top