PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Diagnostyka erozji, przegląd stosowanych wskaźników
 
Więcej
Ukryj
1
Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Polska
 
2
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-05-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-08-2019
 
 
Data akceptacji: 04-12-2019
 
 
Data publikacji: 04-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Przybyszewska-Pardak   

Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Montelupich 4, 31-155, Kraków, Polska
 
 
Prosthodontics 2019;69(4):427-436
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Erozja zębów jest powszechnym problemem w dzisiejszej praktyce stomatologicznej. Związana jest z działaniem na powierzchnie zębów kwasów pochodzenia zewnętrznego, wewnętrzego lub chelatacją bez obecności płytki nazębnej. Erozja prowadzi do nieodwracalnej utraty twardych tkanek zębów – szkliwa i zębiny, dlatego szczególnie ważna jest jej wczesna diagnostyka pozwalająca zapobiegać progresji zmian. Diagnostyka początkowych stadiów erozji jest trudna, gdyż dopiero z upływem czasu dochodzi do wyraźnych zmian w charakterystyce i w morfologii szkliwa. Narzędziami, które mogą pomóc stomatologom w diagnostyce i monitorowaniu procesu leczenia erozji, a także określaniu progresji zmian, są wskaźniki erozji. W piśmiennictwie występuje wiele wskaźników erozji, co skutkuje problemami w porównywaniu wyników badań klinicznych i epidemiologicznych. Idealny wskaźnik powinien służyć nie tylko do stwierdzenia obecności, ale także do oceny nasilenia i progresji zmian erozyjnych. Powinien także być łatwy w interpretacji i powtarzalny w użyciu. Stworzenie takiego wskaźnika jest dużym wyzwaniem, dlatego na świecie trwają ciągłe prace mające na celu ujednolicenie nazewnictwa i strategii postępowania. Celem pracy jest przedstawienie wskaźników stosowanych w diagnostyce erozji twardych tkanek zębów.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top