PRACA POGLĄDOWA
Erozja zębów – możliwości leczenia protetycznego na podstawie przeglądu piśmiennictwa i opisu przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
2
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Data publikacji: 05-12-2018
 
Prosthodontics 2018;68(4):447–455
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Erozja zębów jest problemem współczesnego społeczeństwa. Pacjenci dotknięci tą chorobą często zgłaszają się do leczenia już w zaawansowanym stadium erozji, gdy występuje upośledzenie funkcji żucia i mowy oraz zaburzona estetyka. Utrata tkanek twardych zębów z powodu erozji jest procesem długotrwałym i dlatego jej leczenie powinno być prowadzone etapowo. Pierwszy etap rehabilitacyjny ma na celu wyeliminowanie istniejących dolegliwości bólowych oraz adaptację układu stomatognatycznego do nowo wyznaczonej, prawidłowej, przestrzennej pozycji żuchwy względem szczęki. W tym celu stosowane są aparaty rehabilitacyjne tj. szyny zgryzowe, protezy ruchome nakładkowe lub adhezyjne rekonstrukcje materiałem kompozytowym. Po pełnej adaptacji układu stomatognatycznego (US) do nowych warunków zwarciowych można przystąpić do kolejnego etapu leczenia, polegającego na docelowej rekonstrukcji uzębienia. Dla zilustrowania metod leczenia erozji zębów, przedstawiono opis postępowania terapeutycznego u wybranego pacjenta dotkniętego tym schorzeniem.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783