PL EN
OPIS PRZYPADKU
Ziarniniak szczelinowaty u użytkownika ruchomych uzupełnień protetycznych - opis przypadku. Postępowanie leczniczo-rehabilitacyjne.
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska
 
2
Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-07-2019
 
 
Data akceptacji: 09-09-2019
 
 
Data publikacji: 04-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Jadwiga Kondrat   

Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, u. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276, Białystok, Polska
 
 
Prosthodontics 2019;69(4):409-418
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zanik podłoża protetycznego może wpływać na utratę retencji oraz stabilizacji użytkowanych ruchomych uzupełnień protetycznych. W wyniku długotrwałego urazu mechanicznego, wywołanego obrzeżem ruchomego uzupełnienia protetycznego, może dojść do powstania zmiany rozrostowej zapalno-włóknistej, ziarniniaka szczelinowatego (granuloma fissuratum).

Cel pracy:
W pracy opisano ziarniniaka szczelinowatego u pacjentki użytkującej ruchome uzupełnienia protetyczne oraz postępowanie leczniczo-rehabilitacyjne.

Dyskusja:
Ziarniniak szczelinowaty występuje u 5-14% użytkowników protez ruchomych. Większość przypadków wykrywana jest u kobiet. Wraz z wydłużaniem się okresu użytkowania tych samych protez oraz ich całodobowego użytkowania wzrasta ryzyko rozwoju ziarniniaka szczelinowatego. W początkowym okresie nowe uzupełnienie protetyczne może wywoływać odruch wymiotny. Długotrwający nasilony odruch wymiotny prowadzi do unikania wizyt kontrolnych u stomatologa, niedostatecznej higieny jamy ustnej a w konsekwencji szybszej utraty pozostałego uzębienia. Ziarniniak szczelinowaty może być leczony zachowawczo bądź chirurgicznie. Uważa się, że chirurgia laserowa powinna stanowić standard postępowania w przypadku usuwania fałdów włóknistych.

Podsumowanie:
Uzupełnienie protetyczne powinno stanowić aparat leczniczo-rehabilitacyjny, nie zaś jatrogenny czynnik urazowy układu stomatognatycznego.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top