PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zastosowanie wszczepów śródkostnych In-Kone (Global D) w rehabilitacji protetycznej pacjentów po leczeniu chirurgicznym i radioterapii nowotworów złośliwych jamy ustnej. Opis przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
3
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data publikacji: 05-12-2018
 
 
Prosthodontics 2018;68(4):434-440
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rozległe operacje i radioterapia nowotworów złośliwych okolicy głowy i szyi przyczyniają się do powstania ubytków podłoża protetycznego, które są trudne do zaopatrzenia. Częste powikłania po leczeniu onkologicznym prowadzą do pogorszenia komfortu życia pacjentów. Stosowane w leczeniu protetycznym w przypadku rozległych braków uzupełnienia osiadające nie tylko nie spełniają oczekiwań pacjentów z powodu złej retencji, ale również stanowią źródło urazów dla uszkodzonej przez radioterapię błony śluzowej. W niniejszym artykule opisano rehabilitację protetyczną pacjentów w zakresie dolnego piętra twarzy z wykorzystaniem wszczepów śródkostnych. U trzech osób po resekcji guza i naświetlaniu okolicy jamy ustnej wprowadzono po dwa implanty w przednim odcinku żuchwy, które wykorzystano do poprawy retencji całkowitych protez typu overdenture. Zastosowane leczenie umożliwiło chorym wprowadzenie zróżnicowanej diety i pozytywnie wpłynęło na ich samoocenę. Radioterapia nie stanowi przeszkody w leczeniu implantologicznym, które jest często jedyną możliwością terapeutyczną dla pacjentów, u których nie można uzyskać prawidłowej retencji konwencjonalnych protez całkowitych. Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności wykonania implantacji po upływie minimum 1 roku od zakończenia radioterapii, można uniknąć powikłań wokół wszczepów dentystycznych.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top