PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena właściwości biomechanicznych układu implant – łącznik podczas funkcjonalnego obciążenia
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Wydział Biomateriałów i Urządzeń Medycznych Politechniki Śląskiej
 
 
Data nadesłania: 13-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-05-2023
 
 
Data akceptacji: 10-06-2023
 
 
Data publikacji: 15-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Bohdan Bączkowski
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Prosthodontics 2023;73(2):111-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
W badaniach symulacyjnych1 skupiono się głównie na wynikach żywotności konstrukcji i rozkładu naprężeń. Konieczne zatem było przeprowadzenie cyklicznych zmęczeniowych badań doświadczalnych, weryfikujących wyniki badań MES.W badaniach symulacyjnych1 skupiono się głównie na wynikach żywotności konstrukcji i rozkładu naprężeń. Konieczne zatem było przeprowadzenie cyklicznych zmęczeniowych badań doświadczalnych, weryfikujących wyniki badań MES.

Cel pracy:
Ocena właściwości biomechanicznych układu implant - łącznik hybrydowy oraz implant - łącznik całoceramiczny podczas funkcjonalnego obciążenia.

Materiał i metoda:
Materiał do badań obejmował 10 łączników inydwidualnych hybrydowych metalowo-ceramicznych oraz 10 ceramicznych łączników indywidualnych wykonanych z tlenku cyrkonu (Robocam, Polska). Część ceramiczną łącznika hybrydowego wykonano również z materiału Robocam. Badania zmęczeniowe przeprowadzono w dwóch układach korzystając ze stanowiska pomiarowego. W pierwszym zbadano układ implant – śruba – łącznik hybrydowy, w drugim implant – śruba – łącznik całoceramiczny. Ocenie poddano żywotność elementów systemu różnicując na materiał z którego wykonany był łącznik. Układy zostałe umieszczone w dynamicznej maszynie wytrzymałościowej MTS Criterion (USA) pod kątem 30° do osi głównej implantu. Właściwości zmęczeniowe określano poprzez zbadanie 5 próbek każdego układu dla stałej wartości amplitudy. W obciążeniu dynamicznym układy z łącznikiem hybrydowym i łącznikiem ceramicznym poddano cyklom 5 x 106 (nF) w amplitudzie obciążenia 20-200 N przy częstotliwości 15 Hz w temperaturze 20°C +/-5°C.

Wyniki:
Wyniki przedstawiono na wykresie liczby cykli obciążenia przez jakie każdy z układu zachował trwałość (w skali logarytmicznej) i odpowiadających im wartości amplitudy obciążenia (w skali liniowej). Układ z łącznikiem hybrydowym wytrzymał zakładaną liczbę cykli nF, podczas gdy łącznik ceramiczny nie wytrzymał zakładanej liczby cykli, utrata stabilności występowała średnio po 4,6 mln cykli.

Wnioski:
Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować o bezpiecznym zastosowaniu łącznika hybrydowego w warunkach jamy ustnej, w odróżnieniu od łącznika całoceramicznego, który nie wytrzymał zadanych obciążeń.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top