PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wpływ materiału oraz grubości licówek okluzyjnych na ich odporność na złamanie w zębach odcinka bocznego – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-02-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-03-2021
 
 
Data akceptacji: 17-03-2021
 
 
Data publikacji: 24-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Patryk Czechowski   

Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pomorska 251, 92-216, Łódź, Polska
 
 
Prosthodontics 2021;71(1):84-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Obecnie oprócz tradycyjnych wkładów, nakładów, overlay służących do odbudowy koron zniszczonych zębów, istnieje możliwość zastosowania mniej inwazyjnych licówek okluzyjnych. Uzupełnienia te służą odbudowie powierzchni żujących zębów, odbudowie zniszczonych erozyjnie powierzchni zwarciowych, odtworzeniu prawidłowej okluzji, a także podwyższeniu zwarcia. Celem pracy jest przedstawienie wpływu materiału i grubości licówek okluzyjnych na ich odporność na złamanie - przegląd piśmiennictwa. W artykule przedstawiono wybrane właściwości mechaniczne współczesnych materiałów stomatologicznych służących do wykonania uzupełnień wewnątrzkoronowych: ceramiki skaleniowej, leucytowej, krzemianu litu, dwukrzemianu litu, tlenku cyrkonu, nanoceramiki oraz ceramiki hybrydowej. Ze względów wytrzymałościowych materiałami preferowanymi do wykonania licówek okluzyjnych powinny być nanoceramika, ceramika tlenku cyrkonu lub ceramika dwukrzemianu i krzemianu litu wzmacniana kryształami tlenku cyrkonu. Grubość uzupełnień na powierzchni żującej wykonanych z nanoceramiki i tlenku cyrkonu można ograniczyć do 0,5 mm. Licówki z ceramiki dwukrzemianu litu powinny mieć minimalną grubość 0,7-1mm. Najbardziej odporne na złamania są licówki okluzyjne o grubości 1,5 mm, niezależnie od zastosowanego materiału.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top