PL EN
OPIS PRZYPADKU
Indywidualne wkłady koronowo-korzeniowe z ceramiki tlenku cyrkonu wykonane w systemach CAD/CAM
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Prosthodontics, Medical University of Lodz, Poland, Polska
 
2
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
3
Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 25-10-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-11-2022
 
 
Data akceptacji: 12-12-2022
 
 
Data publikacji: 12-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Beata Dejak   

Department of Prosthodontics, Medical University of Lodz, Poland, ul. Pomorska 251, 92-213, Łódź, Polska
 
 
Prosthodontics 2022;72(4):360-368
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie procedury wykonania indywidualnego wkładu koronowo-korzeniowego z ceramiki tlenku cyrkonu w systemie CAD/CAM oraz opisanie wad i zalet tego uzupełnienia. Wykonano skanowanie wycisku elastomerowego pod wkład koronowo-korzeniowy oraz gipsowego modelu roboczego, modelu zębów przeciwstawnych i bocznego rejestratu zwarcia w urządzeniu Edge (DOF, Korea). Wirtualne modele z wycisku i modelu roboczego nałożono na siebie w programie skanera DOF scan-app. Dane przesłano do programu CAD Exocad, w którym zaprojektowano wirtualny wkład, a następnie do programu CAM Millbox. Uzupełnienie wyfrezowano z bloczka 3Y-TPZ Aidite Suprfect Zir HTW we frezarce CORiTEC 350i PRO+ Loader (imes-icore). Opisano trudności w wykonaniu ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych oraz problemy z wyborem odpowiedniej grubości bloczka ze sprasowanego tlenku cyrkonu. Zaprezentowano zalety i wady tych uzupełnień. Przedstawiono odporność na złamanie zębów odbudowanych indywidualnymi wkładami z ceramiki tlenku cyrkonu oraz trwałość tych uzupełnień. Technologia CAD/CAM umożliwia wykonanie wkładów koronowo-korzeniowych z ceramiki tlenku cyrkonu. Należy zawsze rozważyć kliniczne zastosowanie tych uzupełniń biorąc pod uwagę ich właściwości, zalety i wady.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top