PL EN
PRACA ORYGINALNA
Odporność na złamanie licówek okluzyjnych wykonanych z różnych rodzajów materiałów.
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-10-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-10-2022
 
 
Data akceptacji: 12-12-2022
 
 
Data publikacji: 12-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Patryk Czechowski   

Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pomorska 251, 92-216, Łódź, Polska
 
 
Prosthodontics 2022;72(4):341-349
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Patologiczne starcie zębów stanowi nasilający się problem społeczny. Licówki okluzyjne mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych rekonstrukcji protetycznych powierzchni żujących zębów. Konwencjonalne korony, inlay oraz onlay, w odróżnieniu od licówek, wymagają dużego opracowania zdrowych tkanek. Licówki okluzyjne wykonywane są z różnych ceramik i kompozytów. Które z tych materiałów są najbardziej korzystne pod względem mechanicznym i zapewnią trwałą odbudowę zębów?

Cel pracy:
Celem pracy jest porównanie odporności na złamanie licówek okluzyjnych wykonanych z różnych materiałów.

Materiał i metody:
Badaniu poddano 40 licówek okluzyjnych. Wykonano po 10 uzupełnień o grubości 1,5 mm z ceramiki leucytowej (IPS Empress Esthetic), hybrydowej (Vita Enamic), dwukrzemianu litu (IPS e.max Press) oraz tlenku cyrkonu (Ceramill Zolid HT). Odbudowy zacementowano na jednakowych filarach powielonych z opracowanego zęba fantomowego 35 (KaVo) przy pomocy dualnie wiążącego cementu kompozytowego (All Bond Universal). Tak przygotowane próbki poddano badaniu wytrzymałości na ściskanie w uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej. Wyniki poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
Średnia odporność na złamanie licówek okluzyjnych z ceramiki tlenku cyrkonu wynosiła 1640 N ± 200,33 N, z ceramiki dwukrzemianu litu 658,9 N ± 99,52 N, z ceramiki hybrydowej 509,1 N ± 42,35 N, z ceramiki leucytowej 424,3 N ± 82,9 N.

Wnioski:
Największą odporność na złamanie miały uzupełnienia z transparentnej ceramiki tlenku cyrkonu, a najniższą z ceramiki leucytowej. Wybór materiału ma znaczący wpływ na złamanie licówek okluzyjnych.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top