PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zastosowanie ceramiki szklanej w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych – opis przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-01-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-02-2021
 
 
Data akceptacji: 17-03-2021
 
 
Data publikacji: 24-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Maria Gadomska   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Binieckiego 6, 02-097, Warszawa, Polska
 
 
Prosthodontics 2021;71(1):91-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Perspektywa wieloletniego przetrwania oraz prawidłowego, przewidywalnego funkcjonowania w warunkach jamy ustnej stałych uzupełnień z ceramiki szklanej stanowi o jej szerokim zastosowaniu w protetyce stomatologicznej. Wdrożenie do praktyki klinicznej technologii komputerowego projektowania i wykonywania stałych konstrukcji protetycznych (CAD/CAM), a także dynamiczny rozwój materiałoznawstwa stomatologicznego stwarzają możliwości przetwarzania materiałów ceramicznych o wysokich parametrach wytrzymałości mechanicznej, a jednocześnie zapewniających bardzo dobry efekt estetyczny. Liczne zalety ceramiki szklanej wzmacnianej dwukrzemianem litu lub kryształami leucytu, wśród których najczęściej wymieniane są biozgodność, przezierność, stabilność koloru i kształtu, gładkość powierzchni, możliwość adhezyjnego cementowania oraz optymalna wytrzymałość na kruche pękanie i zginanie, decydują o tym, iż często jest materiałem pierwszego wyboru w planowaniu leczenia protetycznego z zastosowaniem rekonstrukcji protetycznych, takich jak: całoceramiczne korony, licówki, mosty, wkłady koronowe i korony hybrydowe na implantach. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wskazań i możliwości zastosowania stałych uzupełnień z ceramiki szklanej leucytowej oraz dwukrzemowo-litowej w rekonstrukcji braków jakościowych pojedynczych zębów, jak również w odtwarzaniu ciągłości łuku zębowego przy istniejących brakach ilościowych, na podstawie prezentacji przypadków klinicznych leczenia protetycznego z wykorzystaniem tego rodzaju uzupełnień.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top