PL EN
OPIS PRZYPADKU
Ocena mowy pacjenta po częściowej resekcji szczęki rehabilitowanego protetycznie – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Poradnia Gerostomatologii, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistyczne sp z o.o., Polska
 
2
Poradnia Protetyki Pooperacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o. o., Polska
 
3
Logopedia, Centrum Medyczne Persona, Polska
 
4
Katedra i Klinika Protetyki Stomatologicznej i Klinika Gerostomatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 17-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-06-2022
 
 
Data akceptacji: 06-09-2022
 
 
Data publikacji: 06-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Martyna Alicja Kupka   

Poradnia Gerostomatologii, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistyczne sp z o.o., Bukowska 70, 60812, Poznań, Polska
 
 
Prosthodontics 2022;72(3):250-259
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Pacjenci po zakończonej terapii chirurgiczno-onkologicznej z powodu nowotworów środkowego piętra twarzy wymagają zespołowej opieki pooperacyjnej w celu przywrócenia prawidłowych funkcji żucia, połykania, mowy. Zniszczona naturalna bariera pomiędzy jamą ustną i nosową powoduje przechodzenie powietrza między tymi przestrzeniami. Efektem tego jest pogorszenie artykulacji jak i zrozumienia mowy. Celem leczenia protetycznego jest odtworzenie ciągłości brakujących struktur protezą zaopatrzoną w obturator. Jego szczelność wpływa na poprawę mowy i połykania, a co za tym idzie, polepsza jakość życia. Uzupełnienie terapii protetycznej opieką logopedyczną zapewnia pacjentom łatwiejszą adaptację do nowych warunków artykulacyjnych.

Cel pracy:
Ocena mowy u pacjenta po częściowej resekcji szczęki zaopatrzonego poresekcyjną protezą całkowitą z obturatorem.

Metody:
Ocena mowy została przeprowadzona przez logopedę na podstawie Kwestonariusza diagnostycznego zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dyzartrii. Badanie zostało przeprowadzone przed i po leczeniu protetycznym.

Opis przypadku:
W pracy przedstawiono przypadek kliniczny pacjenta kilka lat po resekcji szczęki w odcinku przednim. Poza tym stwierdzono bezzębie w szczęce i żuchwie. Pacjent został zaopatrzony protezą poresekcyjną późną szczęki z obturatorem oraz protezą całkowitą dolną.

Wnioski:
Zastosowanie protezy z obturatorem zdecydowanie poprawiło jakość wymowy pacjenta. Obraz patologii mowy określono jako dyslalię onkogenną pooperacyjną. Pacjentowi zalecono terapię logopedyczną.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top