PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zasady projektowania oraz metody wykonywania na bazie tytanowej indywidualnych koron cyrkonowych przykręcanych do implantów
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
Laboratorium Protetyczne TECHDENT, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-06-2022
 
 
Data akceptacji: 06-09-2022
 
 
Data publikacji: 06-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Barbara Kochanek-Leśniewska   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 6 Binieckiego Street, 02-097, Warsaw, Polska
 
 
Prosthodontics 2022;72(3):241-249
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Korony cyrkonowe na bazie tytanowej przykręcane do implantów to jedna z metod odbudowy protetycznej na implantach. Pozwalają one na szczegółowe odwzorowanie profilu wyłaniania i zapewnienie warunków do prawidłowego kształtowania szerokości biologicznej wokół implantu. Korony tego rodzaju umożliwiają odtworzenie, odpowiedniego dla danych warunków klinicznych profilu wyłaniania, a właściwa konstrukcja i obróbka materiałowa elementów przezśluzówkowych zapewnia korzystne podparcie dla tkanek miękkich. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana odbudowa protetyczna ma istotne znaczenie w zapewnieniu długoczasowego, pozytywnego efektu leczenia, co w praktyce przekłada się na zachowanie prawidłowej kondycji tkanek miękkich bez objawów stanu zapalnego oraz ustalonego poziomu kości brzeżnej w okolicy implantu. Czynniki te wpływają bezpośrednio na długoterminowe utrzymanie odbudowy oraz jej pełną funkcjonalność. Stały rozwój w metodach wykonywania koron ceramicznych, w dużej mierze jest podyktowany poszukiwaniem takich materiałów i ich zestawień, które zapewniając maksymalne korzyści estetyczne będą również w pełni funkcjonalne, w tym odporne na uszkodzenia mechaniczne i chipping. Celem artykułu jest przedstawienie zasad projektowania części przezśluzówkowej indywidualnych koron cyrkonowych przykręcanych do implantów oraz metod wykonywania części naddziąsłowej.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top