PL EN
OPIS PRZYPADKU
Natychmiastowa płytka obturacyjna w technologii druku 3D dla pacjenta z zaplanowaną resekcją zmiany nowotworowej – opis przypadku.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Polska
 
 
Data nadesłania: 07-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-06-2023
 
 
Data akceptacji: 22-09-2023
 
 
Data publikacji: 22-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Piotr Szerszeń   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 
 
Prosthodontics 2023;73(3):193-201
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Chirurgiczne leczenie nowotworów środkowego piętra twarzy może prowadzić do powstania ubytku tkanek, a w konsekwencji do zaburzeń funkcji i estetyki. Natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w płytkę obturacyjną bezpośrednio po zabiegu resekcji zmniejsza zakres zabiegu rekonstrukcyjnego, przez co przyspiesza proces gojenia rany oraz pozwala przywrócić funkcje, takie jak żucie, połykanie, oddychanie i mowa. Rozwój technologii cyfrowych pozwala na coraz szersze ich wykorzystanie w rehabilitacji protetycznej pacjentów, zwiększając dokładność wykonywanych uzupełnień i skracając czas rehabilitacji oraz umożliwia archiwizację danych, a także sprawną komunikację między różnymi placówkami medycznymi. Technologie CAD/CAM znajdują zastosowanie również u pacjentów leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi. W artykule przedstawiono przypadek kliniczny rehabilitacji protetycznej pacjenta po resekcji tkanek w obrębie podniebienia twardego i miękkiego z wykorzystaniem natychmiastowej płytki obturacyjnej zaprojektowanej cyfrowo w programie Blue Sky Plan 4 (Blue Sky Bio, USA) na podstawie skanu wewnątrzustnego (Trios 3, 3Shape, Dania) oraz obrazu tomografii komputerowej wykonanej podczas diagnostyki zmiany nowotworowej. Uzupełnienie protetyczne wytworzone zostało w technologii druku 3 D w drukarce Asiga Max UV 385 (Asiga, Australia) z materiału NextDent Denture 3D+ (NextDent, Holandia).
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top