PL EN
OPIS PRZYPADKU
Bezpośrednia odbudowa kompozytowa jako element rehabilitacji protetycznej pacjentki z jatrogennymi skutkami zaniechania postępowania przedprotetycznego – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytety Medyczny, Studenckie Koło Naukowe Department of Prosthodontics, Medical University of Warsaw, Students’ Research Group
 
2
Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Integrated Dentistry, Medical University of Warsaw
 
 
Data akceptacji: 17-08-2022
 
 
Data publikacji: 07-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Klaudia Gałan
WUM, ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
 
 
Prosthodontics 2022;72(3):260-264
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego jest postępowaniem obligatoryjnym i skoncentrowane jest na polepszeniu warunków wewnątrzustnych do przeprowadzenia założonego planu leczenia. Powinno również być postrzegane jako element prewencyjny niepożądanym zmianom tkanek jamy ustnej o progresywnym charakterze. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z doświadczeniami wieloletniego jatrogennego zaniechania odbudowy patologicznego starcia zębów oraz leczenia przy pomocy ruchomych uzupełnień protetycznych w warunkach zaniżonego zwarcia. Opisano możliwości protokołu postępowania rehabilitacyjnego, mającego na celu odtworzenie odpowiednich warunków zwarciowych w postaci bezpośredniej odbudowy materiałem kompozytowym jako elementu leczenia przedprotetycznego.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top