PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wpływ oddziaływania protez częściowych osiadających na tkanki podłoża jamy ustnej - przegląd polskiego piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska
 
 
Data nadesłania: 14-11-2019
 
 
Data akceptacji: 12-05-2020
 
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Barbara Kraszewska   

Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276, Białystok, Polska
 
 
Prosthodontics 2020;70(2):204-209
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Na podstawie polskiego piśmiennictwa przedstawiono niekorzystne oddziaływanie protez częściowych osiadających na podłoże protetyczne. Protezy akrylowe, płytowe w Polsce są często wykonywane ze względu na ich refundację przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub przy braku możliwości refundacji, są wybierane przez pacjentów z powodów ekonomicznych, gdyż są to najtańsze uzupełnienia protetyczne. Autorzy prac badawczych zwracają uwagę na istotne zaniedbania higieniczne wielu użytkowników protez, dotyczące zarówno protez jak i pozostałego uzębienia resztkowego oraz niewłaściwe użytkowanie uzupełnień bez przerwy nocnej. Prowadzi to do rozwoju stanów zapalnych błony śluzowej (nieżytowe, przerostowe) często powikłanych infekcją grzybiczą oraz dolegliwości w postaci bólu, pieczenia lub innych subiektywnych odczuć. W uzębieniu resztkowym rozwijać się może próchnica zębów oraz stany zapalne przyzębia nierzadko prowadzące do rozchwiania i utraty zębów. Podłoże kostne ulegać może zmianom zanikowym. Aby ograniczyć szkodliwe oddziaływanie protez akrylowych na tkanki podłoża, należy przede wszystkim prawidłowo je wykonywać oraz instruować pacjentów na etapie oddania o sposobie użytkowania, przechowywania i higienie.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top