OPIS PRZYPADKU
Konwersja termoformowalnego obturatora jako forma bezpośredniej naprawy protezy pooperacyjnej – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej Chair of Prosthodontics, Warszawski Uniwersytet Medyczny Medical University of Warsaw, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Konrad Zbigniew Juszczyszyn   

Katedra Protetyki Stomatologicznej Chair of Prosthodontics, Warszawski Uniwersytet Medyczny Medical University of Warsaw, Binieckiego 6, 02-097, Warszawa, Polska
Data nadesłania: 02-07-2020
Data akceptacji: 24-07-2020
Data publikacji: 05-09-2020
 
Prosthodontics 2020;70(3):321–325
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Protezy zaopatrzone w obturator są powszechnie wykorzystywane w rehabilitacji protetycznej pacjentów po zabiegu resekcji szczęki. Ich zadaniem jest zamknięcie połączenia pomiędzy jamą ustną i nosową, wypełnienie ubytku poopracyjnego oraz uzupełnienie utraconego uzębienia. Poza przywróceniem funkcji żucia pokarmów protezy wpływają korzystnie na czynność połykania i mowy, jak również poprawiają estetykę twarzy. Wśród wielu typów i metod wykonywania obturatorów, stosunkowo nowym rozwiązaniem jest wykonanie obturatora z materiału termoformowalnego. Kształtowanie materiału odbywa się przy pomocy formierza próżniowego, w technice podobnej jak podczas wykonywania szyn do wybielania zębów. Rozwiązanie takie niesie wiele korzyści, wśród których można wymienić redukcję masy protezy oraz łatwość utrzymania uzupełnienia w czystości. Natomiast najczęstszymi problemami pojawiającymi się w trakcie użytkowania obturatorów termoformowalnych są pęknięcia powierzchni obturatora oraz utrata siły połączenia obturatora z protezą. Tematem pracy jest przedstawienie jednej z możliwych metod bezpośredniej naprawy protezy zaopatrzonej w obturator termoformowalny. Zaproponowana w pracy metoda konwersji pozwala zachować pierwotny kształt obturatora oraz przywrócić pełną funkcjonalność protezy podczas jednej wizyty.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783