OPIS PRZYPADKU
Zastosowanie licówek porcelanowych bez szlifowania „no-prep” do zmiany kształtu zębów soplowatych – opis przypadku
Hubert Dominiak 1  
,   Beata Śmielak 2  
 
Więcej
Ukryj
1
I Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska
2
Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, UMED w Łodzi, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Hubert Dominiak   

I Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pomorska 251, 90-001, Łódź, Polska
Data nadesłania: 22-05-2020
Data ostatniej rewizji: 05-07-2020
Data akceptacji: 31-08-2020
Data publikacji: 05-09-2020
 
Prosthodontics 2020;70(3):313–320
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Licówki ceramiczne to stałe uzupełnienia protetyczne pokrywające widoczne zewnątrzustnie, przedsionkowe powierzchnie zębów w odcinku przednim i przednio-bocznym. Dzięki rozwojowi nowych materiałów ceramicznych i nowych technologii wykonawstwa laboratoryjnego mogą być ultracienkie, o grubości od 0,2 do 0,5 mm w zależności od zastosowanych materiałów i wtedy nie wymagają preparacji zębów (licówki no-prep) lub minimalną preprację (do 5%) w obrębie szkliwa. Stanowią dobrą alternatywę dla licówek konwencjonalnych, bezpośredniej odbudowy kompozytowej i koron protetycznych. W pracy przedstawiono wskazania, przeciwwskazania, wady i zalety licówek „no-prep” oraz minimalnie inwazyjnych. Podano alternatywne metody leczenia. Opisano rodzaje zaburzeń dotyczących rozmiaru i kształtu zębów, przyczyny występowania oraz częstotliwość ze szczególnym uwzględnieniem zębów o kształcie soplowatym. Zaprezentowano przypadek wykorzystania licówek „no-prep” w celu poprawy estetyki siekaczy bocznych w szczęce o kształcie soplowatym. Zwrócono uwagę na staranne badanie podmiotowe, przedmiotowe, radiologiczne oraz dokumentację fotograficzną w celu zaplanowania leczenia. Po zaprojektowaniu licówek w systemie DSD oraz na modelach gipsowych z diagnostycznym nawoskowaniem (wax-up), wykonano symulację w jamie ustnej za pomocą materiałów kompozytowych (mock-up). Po akceptacji kształtu i proporcji zębów pobrano wyciski, zarejestrowano zwarcie i wykonano licówki. Opisano procedurę cementowania. Pacjentka była zadowolona z uzyskanych efektów leczenia.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783