PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wpływu różnych cementów tymczasowych i metod ich usuwania z powierzchni zęba na połączenie zębiny z wybranym cementem kompozytowym
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
2
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
3
Uczelnianie Laboratorium Badań Materiałowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 21-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-05-2019
 
 
Data akceptacji: 03-06-2019
 
 
Data publikacji: 12-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Knytel   

Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pomorska 251, 92-213, Łódź, Polska
 
 
Prosthodontics 2019;69(3):292-303
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Najczęstszym sposobem zabezpieczenia powierzchni zęba po oszlifowaniu są korony tymczasowe mocowane za pomocą cementów tymczasowych, których pozostałości mogą negatywnie wpływać na siłę połączenia cementu kompozytowego z tkankami zęba.

Cel pracy:
Ocena wpływu różnych cementów tymczasowych i metod ich usuwania z powierzchni zęba na jakość połączenia zębiny z cementem Panavia F 2.0.

Materiał i metody:
W badaniu wykorzystano 116 próbek ludzkich zębów podzielonych na 10 grup. Zastosowano cementy tymczasowe Temp Bond, Temp Bond NE oraz Temp Bond Clear, które usuwano z powierzchni zębów narzędziem ręcznym, gumką z pumeksem na mikrosilnik lub poprzez piaskowanie tlenkiem glinu. Do powierzchni próbki cementowano materiał kompozytowy Panavia F 2.0 w kształcie walca. Badano wytrzymałość połączenia cement-zębina na ścinanie, a powierzchnie zębiny obserwowano w mikroskopie SEM.

Wyniki:
Najwyższą wytrzymałość połączenia na ścinanie cementu kompozytowego Panavia F 2.0 z zębiną uzyskano po oczyszczeniu powierzchni zęba z cementu tymczasowego Temp Bond NE za pomocą gumki z pumeksem (8,32 ± 2,91 MPa). Najskuteczniejszą metodą oczyszczania powierzchni zębiny z cementu tymczasowego Temp Bond (2,96 ± 1,77 MPa) była gumka z pumeksem, a dla cementu Temp Bond Clear było narzędzie ręczne (4,51 ± 1,83 MPa).

Wnioski:
Największą wytrzymałość połączenia samotrawiącego cementu kompozytowego z powierzchnią zębiny uzyskano po wcześniejszym zastosowaniu cementu tymczasowego tlenkowo-cynkowego bez eugenolu. Najskuteczniejszą metodą oczyszczania powierzchni zębiny z cementów tymczasowych z tlenkiem cynku jest gumka z pumeksem, natomiast z cementu tymczasowego na bazie żywic jest narzędzie ręczne. Żaden z badanych sposobów usuwania nie jest całkowicie skuteczny w oczyszczaniu powierzchni zębiny z cementów tymczasowych.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top