PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wykonanie protez całkowitych w technologii CAD/CAM – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Laboratorium Techniczne, ZirkonZahn Polska, Polska
2
Department of Prosthodontics, Medical University in Białystok, Polska
3
Department of Periodontology, Medical University in Białystok, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Teresa Sierpińska   

Department of Prosthodontics, Medical University in Białystok, Waszyngtona 13, 15-348, Białystok, Polska
Data nadesłania: 09-08-2021
Data akceptacji: 24-11-2021
Data publikacji: 15-12-2021
 
Prosthodontics 2021;71(4):332–342
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wykonanie protez całkowitych jest metodą z wyboru podczas leczenia pacjentów z bezzębiem. Z powodów finansowych większość bezzębnych pacjentów nadal użytkuje tradycyjne, akrylowe protezy całkowite. Jednakże wiele badań wskazuje, iż liczba protez całkowitych, wykonywanych w technologii CAD/CAM istotnie wzrasta w ostatnich latach. Celem pracy była analiza piśmiennictwa dotyczącego wykonawstwa ruchomych protez całkowitych w systemie CAD/CAM z wykorzystaniem protokołu dwuwizytowego. W tym calu przeszukano bazy piśmiennictwa: PubMed i Google Scholar za lata 1995-2020 stosując słowa kluczowe: ruchome protezy całkowite, cyfrowe protezy całkowite, projektowanie CAD, druk 3D. Ostatecznie do przeglądu zakwalifikowano trzydzieści artykułów spełniających kryteria. Stwierdzono, że rozwój technologiczny systemów CAD/CAM oraz systemów szybkiego przetwarzania umożliwia cyfrowe planowanie oraz wykonanie protez całkowitych od rozpoczęcia leczenia do jego zakończenia.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783