PL EN
RESEARCH PAPER
The incidence of yeastlike fungi infection in patients using removable dentures by gender and age
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Medical University of Gdańsk
 
 
Prosthodontics 2014;64(1):25-33
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (22)
1.
Petkowicz B., Skiba-Tatarska M., Wysokińska-Miszczuk J.: Kandydoza jamy ustnej. Gerontol. Pol., 2006, 14, 160–164.
 
2.
Salerno C., Pascale M., Contaldo M., Esposito V., Busciolano M., Milillo L.: Candida-associated denture stomatitis. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal., 2011, 16, 139-143.
 
3.
Lewińska-Chełstowska M., Banach J.: Kandydoza jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki leczonych cyklosporyną A i takrolimusem. Dent. Med. Probl., 2004, 41, 671–674.
 
4.
Bilhan H., Sulun T., Erkose G., Kurt H., Erturan Z., Kutay O., Bilgin T.: The role of Candida albicans hyphae and Lactobacillus in denture-related stomatitis. Clin. Oral Investig., 2009, 13, 363-368.
 
5.
Kubicka-Musiał M., Musiał S., WieruckaMłynarczyk B., Hupsch-Marzec H.: Częstość występowania infekcji grzybiczej oraz ocena lekowrażliwości grzybów z rodzaju Candida u pacjentów z objawami pieczenia błony śluzowej jamy ustnej. Dent. Med. Probl., 2011, 48, 364-370.
 
6.
Konopka T., Mendak M.: Występowanie chorób błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów poradni specjalistycznej we Wrocławiu w latach 1992-2003. Dent. Med. Probl., 2004, 41, 717-725.
 
7.
Reichart P. A., Philipsen H. P.: Oral Pathology. Thieme Verlag, New York 2000.
 
8.
Kaczała M. Gmyrek J., MnichowskaPolanowska M., Giedrys-Kalemba S.: Patomechanizm zakażenia Candida w stomatopatiach protetycznych. Czas. Stomatol., 2008, 51, 886-893.
 
9.
Henrique P. R., Bazaga Junior M., Araujo V. C., Junqueira J. L. C., Furuse C.: Prevalence of changes in oral mucosa in adults in the population of Uberaba, Minas Gerais, Brazil. R.G.O., 2009, 57, 261-267,
 
10.
Bilhan H., Sulun T., Erkose G., Kurt H., Erturan Z., Kutay O., Bilgin T.: The role of Candida albicans hyphae and Lactobacillus in denture-related stomatitis. Clin. Oral Investig., 2009, 13, 363–368.
 
11.
Pereira-Cenci T., Del Bel Cury A. A., Crielaard W., Ten Cate J. M.: Development of Candida-associated denture stomatitis: new insights. J. Appl. Oral Sci., 2008, 16, 86–94.
 
12.
Kurnatowska A.J., Kurnatowski P.: Niektóre postacie grzybic jamy ustnej. Mikol. Lek., 2008, 15, 29–32.
 
13.
Guinn A. C., Rouleau T. S., Brennan M. T.: Burning tongue and lips. Diagnosis: Sjögren syndrome with concurrent candidal infection. J. Am. Dent. Assoc., 2010, 141, 541–545.
 
14.
Geerts G. A., Stuhlinger M. E., Basson N. J.: Effect of an antifungal denture liner on the saliva yeast count in patients with denture stomatitis: a pilot study. J. Oral Rehabil., 2008, 35, 664-669.
 
15.
Kozłowski Z., Konopka T., Karolewska E., Mendak M.: Częstość występowania infekcji jamy ustnej grzybami z rodzaju Candida u pacjentów stomatologicznych. Mikok. Lek., 2007, 14, 169-172.
 
16.
Mierzwińska-Nastalska E.: Zasady użytkowania, czyszczenia i pielęgnacji protez całkowitych. Protet. Stomatol., 2011, 4, 293-303.
 
17.
Szponar E., Bobowicz Z., Orkiszewska M.: Występowanie i lekooporność grzybów z rodzaju Candida wyizolowanych z błony śluzowej jamy ustnej. Dental Forum, 2005, 32, 25- 29.
 
18.
Szymankiewicz M., Kowalewski J.: Zakażenia wywoływane przez grzyby Candida. Czynniki predysponujące. Mikol. Lek., 2005, 12, 189– 192.
 
19.
Golecka-Bąkowska M., MierzwińskaNastalska E., Gadomska H., Maździaż A., Przedpełska G.: Ocena częstości współwystę- powania grzybów drożdżopodobnych w róż- nych ontocenozach u pacjentek w wieku oko- łomenopauzalnym użytkujących uzupełnienia protetyczne. Protet. Stomatol., 2010, 2, 82-94.
 
20.
Spiechowicz E., Rusiniak-Kubik K., Gawor E., Rudkiewicz M., Rolski D.: Ocena niektó- rych czynników miejscowych i ogólnych u pacjentów geriatrycznych w aspekcie profilaktyki stomatopatii protetycznych. Protet. Stomatol., 1995, 1, 8-16.
 
21.
Dorocka-Bobkowska B., ZozulińskaZiółkiewicz D., Wierusz-Wysocka B., SzumałaKąkol A., Koczorowski R.: Występowanie objawów podmiotowych stomatopatii protetycznej z towarzyszącym zakażeniem grzybiczym u chorych na cukrzycę typu 2. Protet. Stomatol., 2012, 1, 5-13.
 
22.
Cierech M., Szczypińska A., Wróbel K., Gołaś M.: Metody diagnostyki laboratoryjnej grzybicy w obrębie błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne. Protet. Stomatol., 2012, 3, 165-172.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top