Publisher
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
The Polish Dental Society
ul. Krakowska 26,
50-425 Wrocław
POLAND
tel.: +48 71 784-02-51
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783