PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ koloru materiału kompozytowego na wzrost temperatury w komorze miazgi zęba podczas fotopolimeryzacji
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 20-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-05-2023
 
 
Data akceptacji: 10-06-2023
 
 
Data publikacji: 22-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marek Witold Mazur   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Binieckiego 6, 02-097, Warszawa, Polska
 
 
Prosthodontics 2023;73(3):257-264
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Materiały kompozytowe ze względu na swoje właściwości zyskały wiele zastosowań. Jednakże polimeryzacja światłem indukuje wzrost temperatury w komorze miazgi podczas procesu ich wiązania. Rozważane jest wiele czynników mających na to wpływ, w tym kolor kompozytu.

Cel pracy:
Celem pracy było sprawdzenie wpływu koloru materiału kompozytowego podczas jego polimeryzacji na wzrost temperatury w komorze miazgi zęba.

Materiał i metody:
W zębie trzecim trzonowym z płaszczyznowo opracowaną powierzchnią żującą zamontowano pod kontrolą radiologiczną termoparę typu K. Położenie termopary i grubość zębiny zostały sprawdzone na obrazach z micro-CT. W specjalnie przygotowanej matrycy umieszczano materiał kompozytowy w kolorach A2, B2 i C2 po czym naświetlano go lampą polimeryzacyjną w trybie ciągłego działania przez 20s. Temperaturę w komorze zęba mierzono w czasie rzeczywistym z częstotliwością co 1 sekundę.

Wyniki:
Nie wykazano istotnych różnic między kolorami w zakresie maksymalnej amplitudy temperatury i amplitudy temperatury w 20 sekundzie naświetlania. Jedynie czas do osiągnięcia temperatury maksymalnej podczas polimeryzacji różnił się istotnie miedzy kolorami A2 i C2.

Wnioski:
Kolor kompozytu ma niewielkie znaczenie jako czynnik wpływający na wzrost temperatury w komorze zęba.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top