PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ czynników dezynfekujących na właściwości mechaniczne materiałów akrylowych stosowanych w protetyce stomatologicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Polska
 
2
Kliniczka Ortodoncji, Ortodoncja Profesora Lostera, Polska
 
3
Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polska
 
 
Data nadesłania: 20-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-08-2023
 
 
Data akceptacji: 22-09-2023
 
 
Data publikacji: 22-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Julia Łazarz-Półkoszek   

Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Montelupich 4, 31-155, Kraków, Polska
 
 
Prosthodontics 2023;73(3):248-256
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
W celu ograniczenia transmisji patogenów pomiędzy gabinetem stomatologicznym, pracownią techniki dentystycznej a pacjentem, konieczna jest odpowiednia dezynfekcja prac protetycznych. W trakcie pandemii COVID-19 zalecane było, aby naświetlać je promieniami UVC lub moczyć w 1% roztworze nadtlenku wodoru.

Cel pracy:
Celem pracy była ocena wpływu obu czynników dezynfekujących na wytrzymałość mechaniczną tworzyw akrylowych.

Materiał i metody:
W badaniu wykorzystano trzy tworzywa: Villacryl H Plus (M 1), Villacryl SP (M2) i Villacryl S (M3), z których wykonano po 10 próbek i podzielono na dwie grupy. W pierwszej płytki były moczone w 1% roztworze nadtlenku wodoru przez 30 minut, a następnie naświetlane promieniami UVC przez 30 minut. Próbki z grupy 2 (kontrolnej) poddano próbom obciążeniowym bez oddziaływania dezynfekującego. Wytrzymałość na zginanie badano z zastosowaniem maszyny INSTRON 3345 metodą trójpunktową. Uzyskane siły łamiące [N], pomnożone przez powierzchnię każdego przełomu dały wynik naprężenia zginającego [MPa], które poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
Największą zmianę właściwości mechanicznych odnotowano dla tworzywa Villacryl S (M3). Średnia wartość naprężenia zmniejszyła się z 71MPa do 54MPa i była istotna statystycznie (p=0.05). Podobnie, tworzywo Villacryl H Plus (M1) zmieniło swoje właściwości w stopniu istotnym statystycznie. Średnia wartość naprężenia zmniejszyła się z 56MPa do 42MPa (p=0,05). Najmniejszą różnicę naprężeń odnotowano dla materiału Villacryl SP (M2) (z 80MPa do 72MPa) i była ona nieistotna statystycznie.

Wnioski:
Zastosowanie dwóch metod dezynfekcji: fizycznej – promieniami UVC i chemicznej - roztwór nadtlenku wodoru, wpływa na właściwości wytrzymałościowe akryli stomatologicznych.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top