PL EN
Specyfika przygotowania stomatologicznego dorosłych pacjentów do radioterapii w obszarze głowy i szyi
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Data publikacji: 17-09-2021
 
Prosthodontics 2021;71(3):289–298
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jak wynika z danych epidemiologicznych, w Polsce liczba zachorowań na nowotwory złośliwe głowy i szyi utrzymuje się stale na wysokim poziomie. Radioterapia stanowi jedną z podstawowych metod leczenia osób dotkniętych tymi chorobami. Pomimo postępu w terapii, napromienianie nadal wiąże się z wysokim ryzykiem powikłań w układzie stomatognatycznym. Do najpoważniejszych z nich należą: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, obniżenie wydzielania śliny ze wszystkimi jego konsekwencjami, osteoradionekroza. Niejednokrotnie stanowią one przyczynę długotrwałego cierpienia chorych, prowadząc do znacznego obniżenia jakości ich życia. Aby skutecznie zapobiegać powyższym powikłaniom należy przede wszystkim w odpowiedni sposób przygotować jamę ustną jeszcze przed rozpoczęciem napromieniania. W artykule, na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń autorów, przedstawiono propozycje tego postępowania, z uwzględnieniem specyfiki terapii podstawowej.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783