PL EN
PRACA ORYGINALNA
Retencja protez typu overdenture wspartych na koronach teleskopowych
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2013;63(1):41-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (24)
1.
Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. PZWL Warszawa 2008.
 
2.
Haupfauf L.: Protetyka stomatologiczna. Protezy częściowe. Urban & Partner Wrocław 1997.
 
3.
Pietruski J. K., Pietruska M. D., Stokowska W., Pattarelli G. M.: Protezy overdenture – wybrane możliwości zastosowania w rehabilitacji narządu żucia. Czas. Stomatol., 2001, 7, 461-468.
 
4.
Ruchała-Tyszler A., Loster B.W.: Zastosowanie protez typu overdenture wspartych na wszczepach zębowych u pacjentów bezzębnych – przegląd piśmiennictwa. Implantoprotetyka, 2007, 4, 29, 38-41.
 
5.
Dąbrowa T., Panek H., Makacewicz S.: Rodzaje mechanizmów utrzymujących protezy częściowe ruchome za pomocą koron podwójnych. Dent. Med. Probl., 2004, 41, 3, 521-525.
 
6.
Koczorowski R., Brożek R., Hemerling M.: Wykorzystanie elementów precyzyjnych w leczeniu implantoprotetycznym. Dent. Med. Probl., 2006, 43, 3, 421-428.
 
7.
Koeck B., Wagner W.: Implantologia. Urban&Partner Wrocław 2004.
 
8.
Majewski S.: Rekonstrukcja zębów uzupeł- nieniami stałymi. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Protetyki Kraków 2005.
 
9.
Ciechowicz B., Mierzwińska-Nastalska E., Wojda M., Kochanek-Leśniewska A., Michalik R.: Zastosowanie uzupełnień ceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu u pacjenta po operacji guza przysadki mózgowej – opis przypadku. Protet. Stomatol. 2011, 1, 43-50.
 
10.
Ahran Pae, Chul-Ho Choi, Kwantae Noh, Yong-Dae Kwon, Hyeong-Seob Kim, KungRock Kwon: The prosthetic rehabilitation of a panfacial fracture patient after reduction– a clinical report. J. Prosthet. Dent., 2012, 108, 123-128.
 
11.
Fabjański P., Marciniak Sz., Wojciechowki J., Bobrecki M.: Ruchome uzupełnienie protetyczne a korony teleskopowe i systemy zakotwiczające – cz. I. Nowoczesny Technik Dentystyczny, 2008, 3, 21-28.
 
12.
Matusiak P.: Regulacja wartości retencyjnych w koronach teleskopowych. Nowoczesny Technik Dentystyczny, 2009, 6, 56-64.
 
13.
Krupień T.: Korony teleskopowe. Nowoczesny Technik Dentystyczny, 2008, 5, 31-32.
 
14.
Ciaputa T., Ciaputa A.: Podstawy wykonawstwa prac protetycznych. Elamed Katowice 2009.
 
15.
Kochanek-Leśniewska A., Ciechowicz B., Wojda M., Michalik R.: Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych. Protet. Stomatol., 2012, 3, 190-196.
 
16.
Stancić I., Jelenković A.: Retention of telescopic denture in elderly patients with maximum partially edentulous arch. Gerodontology 2008, 25: 162-167.
 
17.
Heckmann S. Schrott A., Graef F., Wichmann M., Weber H.: Mandibular two-implant telescopic overdenture. 10-years clinical and radiographical results. Clin. Oral Imp. Res. 2004, 15, 560- 569.
 
18.
Pietruska M., Pietruski J.: Zastosowanie techniki galwanoformingu do wykonywania koron teleskopowych. Protet. Stomatol., 2001, 51, 230-235.
 
19.
Pietruska M., Pietruski J.: Zastosowanie techniki galwanoformingu w protetyce. Protet. Stomatol., 2004, 54, 352-356.
 
20.
Jedynak B., Szczyrek P.: Zastosowanie techniki galwanoformingu w protetyce stomato-logicznej. Protet. Stomatol., 2010, 60, 61-66.
 
21.
Szentpetery V., Lautenschlager C., Setz J. M.: Frictional telescopic crowns in severely reduced dentitions: a 5-year clinical outcome study. Int. J. Prosthodont., 2012, 25, 3, 217- 220.
 
22.
Krennmair G.; Seemann R.; Weinlander M.: Comparison of ball and telescopic crown attachments in implant-retained mandibular overdentures: a 5-year prospective study. The International journal of oral & maxillofacial implants 2011, 26, 3, 598-606.
 
23.
Krainnmair G., Suto D., Seeman R., Piehslinger E. Removable four implant – supported mandibular overdentures rigidly retained with telescopic crowns or milled bars: a 3-year prospective study. Clin. Oral Implants Res., 2012, 23, 4, 481-488.
 
24.
Dąbrowa T.: Kliniczna ocena tworzywa FGP w protezach teleskopowych w celu poprawy ich utrzymania na podłożu protetycznym. Dent. Med. Probl., 2005, 42, 3, 473-476.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top