PL EN
OPIS PRZYPADKU
Natychmiastowe obciążenie wszczepów śródkostnych zaopatrzonych w kulowe elementy retencyjne w bezzębnej żuchwie – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2014;64(1):44-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (14)
1.
Thomason J.T., Feine J., Exley C., Moynihan P., Müller F., Naert I., et al.: Mandibular two implant-supported overdenture as the first choice standard of care for edentulous patients – the York Consensus Statement. B. Dent. J., 2009, 207, 185-186.
 
2.
Mateńko D., Stendera P., MierzwińskaNastalska E., Bączkowski B., Ciechowicz K.: Leczenie implantoprotetyczne pacjenta z bezzębną żuchwą i natychmiastowym obciążeniem wszczepów z wykorzystaniem systemu Ankylos SynCone. Protet. Stomatol., 2013, 63, 3, 192-200.
 
3.
Burns D.R., Unger J.W., Coffey J.P., Waldrop T.C., Elswick R.K. Jr.: Randomized, prospective, clinical evaluation of prosthodontic modalities for mandibular implant overdenture treatment. J. Prosthet. Dent., 2011, 106, 1, 12-22.
 
4.
Block M.S.: Implantologia Stomatologiczna, Zabiegi chirurgiczne w odcinku przednim żuchwy, Obciążenie natychmiastowe bezzębnej żuchwy, Urban&Partner, 2008 Wrocław.
 
5.
Nkenke E., Fenner M.: Indications for immediate loading of implants and implant success. Clin. Oral Implants Res., 2006, 17, 19- 34.
 
6.
Martínez-González J.M., Barona-Dorado C., Cano-Sánchez J., Fernández-Cáliz F., Sánchez-Turrión A.: Evaluation of 80 implants subjected to immediate loading in edentulous mandibles after two years of follow-up. Med. Oral Patol. Oral. Cir. Bucal 2006, 11, 165-170.
 
7.
Marzola R., Scotti R., Fazi G., Schincaglia G.P.: Immediate Loading of Two Implants Supporting a Ball Attachment-Retained Mandibular Overdenture: A Prospective Clinical Study. Clin. Implant Dent. Related Res., 2007, 9, 3, 136-143.
 
8.
Sticker A., Gutwald R., Schmelzeisen R., Gellrich N.G.: Immediate loading of 2 interforaminal dental implants supporting an overdenture: clinical and radiograpfic results after 24 months. Int. J. Oral. l. Maxillofac. Implants, 2004, 19, 6, 868-872.
 
9.
Alsabeeha N.H., Payne A.G., Swain M.V.: Attachment systems for mandibular two-implant overdentures: a review of in vitro investigations on retention and wear features. Int. J. Prosthodont., 2009, 22, 5, 429-440.
 
10.
Sadig W.: A comparative in vitro study on the retention and stability of implant-supported overdentures. Quintessence Int., 2009, 40, 4, 313-319.
 
11.
Pae A., Kim J.W., Kwon K.R.: Immediate loading of two implants supporting a magnet attachment-retained overdenture: one-year clinical study. Implant Dent., 2010, 19, 5, 428-436.
 
12.
Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna, Protezy natychmiastowe, PZWL, 2009 Warszawa.
 
13.
Sturb J.R., Jurdzik B.A., Tuna T.: Prognosis of immediately loaded implants and their restorations: a systematic literature review. J. Oral. Rehab., 2012, 39, 704-717.
 
14.
Gładkowski J., Łomżyński Ł., Okoński P., Bączkowski B., Mierzwińska-Nastalska E.: Metody oceny stabilności stomatologicznych wszczepówśródkostnych.Implantoprotetyka, 2008, 9, 2, 16-19.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top