PL EN
OPIS PRZYPADKU
Skojarzone leczenie protetyczno-ortodontyczne zaburzeń pracy stawów skroniowo-żuchwowych – opis przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2014;64(1):34-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (27)
1.
Dworkin S. F., Le Resche L.: Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and specifications, critique. J. Craniomand. Dis. Facial & Oral Pain, 1992; 6,4: 301-355.
 
2.
Kleinrok M.: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia. Sanmedia, Warszawa, 1992.
 
3.
Okeson J. P.: Leczenie dysfunkcji narządu żucia I zaburzeń zwarcia. Wyd. Czelej, Lublin, 2005.
 
4.
Stegenda B.: Nomenclature and classification of temporomandibular joint disorders. J. Oral Rehabil., 2010; 37: 760-765.
 
5.
Greene Ch. S.: The etiology of temporomandibular disorders: implications for treatment. J. Orofac. Pain, 2001; 15 (2): 93-105.
 
6.
Cairns B.E.: Pathophysiology of TMD pain – basic mechanisms and their implications for pharmacotherapy. J. Oral Rehabil., 2010; 37: 391-410.
 
7.
Stegenda B., de Bont L. G. M., Boering G.: Osteoarthrosis as the cause of craniomandibular pain and dysfunction: A unifying concept. J. Oral Maxillofac. Surg., 1989; 47: 249-256.
 
8.
Milam S. B., Schmitz J. P.: Molecular biol-, ogy of temporomandibular joint disorders: proposed mechanisms of disease. J. Oral Maxillofac. Surg., 1995; 53: 1448-1454.
 
9.
Wanyura H., Stopa Z., Brudnicki A., Kostrzewa-Janicka J., Knorr R.: Wstępna kliniczno-etiologiczna ocena osób leczonych w OASSŻ z powodu chorób stawu skroniowo- -żuchwowego. Czas. Stomat., 2001;LIV, 12, 790-799.
 
10.
Costen J. B.: Z syndrome of ear and sinus symptoms dependent upon disturbed function of the temporomandibular joint. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.., 1934, 43: 1-15.
 
11.
Laskin D. M.: Etiology of the pain – dysfunction syndrome. JADA, 1969, 79, 147 -153.
 
12.
Laskin D. M., Block S.: Diagnosis and treatment of myofacial pain – dysfunction (MPD) syndrome. J. Prosthet. Dent., 1986, 56,1, 75 –84.
 
13.
Ramfjord S. P.: Bruxism, a clinical and electromyographic study. J. Am. Dent. Assoc., 1961, 62:21-44.
 
14.
Dawson P. E.: Evaluation, diagnosis and treatment of occlusal problems. Ed. 2. St. Louis: Mosby-Year Book, 1989, 1-29, 434-456.
 
15.
Majchrzak K., Burzyńska B., KostrzewaJanicka J., Mierzwińska-Nastalska E.: Ocena czynników miejscowych i ogólnych mają- cych wpływ na układ ruchowy narządu żucia. Protet. Stomatol., 2011; LXI, 3: 196-203.
 
16.
Mohlin B., Derweduwen K., Pilley R., Kingdon A., Shaw W. C., Kenealy.: Malocclusion and temporomandibular disorder: a comparison of adolescents with moderate to severe dysfunction with those without signs and symptoms of temporomandibular disorder and their further development to 30 years of age. Angle. Orthod., 2004, 74: 319-327.
 
17.
Koh H., Robinson P. G.: Occlusal adjustment for treating and preventing temporomandibular joint disorders. J. Oral Rehabil., 2004; 31: 287-292.
 
18.
Kahn J., Tallents R. H., Katzberg R. W., Ross M. E., Murphy W. C.: Prevalence of dental occlusal variables and intaarticular temporomandibular disorders: Molar relationship, lateral guidance, and nonworking side contacts. J. Prosthet. Dent., 1999, 82: 410-415.
 
19.
Racich M. J.: Orofacial pain and occlusion: is there a link? An overview of current concepts and the clinical implications. J. Prosthet. Dent., 2005; 93: 189-196.
 
20.
Pullinger A. G., Seligman D. A.: Quantification and validation of predictive values of occlusal variables in temporomandibular disorders using a multifactorial analysis. J. Prosthet. Dent., 2000; 83: 66-75.
 
21.
Okeson J.: Orthodontic therapy and temporomandibular disorders: should the orthodontist even care? Scribd. Final 2-27-09, vishals_46.
 
22.
Michelotti A., Iodice G.: The role of orthodontics in temporomandibular disorders. Review article. J. Oral Rehabil., 2010; 37: 411-429.
 
23.
McNamara J. A. Jr., Seligman D. A., Okeson J. P.: Occlusion, orthodontic treatment and temporomandibular disorders: a review. J. Orofac. Pain, 1995; 1: 73-90.
 
24.
Thilander B., Bjerklin K.: Posterior crossbite and temporomandibular disorders (TMDs): need for orthodontic treatment? Eur. J. Orthodont., 2011; 6.
 
25.
Stohler C. S., Zarb G. A.: On the management of temporomandibular disorders: A plea for a low-tech, high-prudence therapeutic approach. J. Orofac. Pain, 1999; 13: 255-261.
 
26.
Kostrzewa-Janicka J., Anulewicz A., ŚmigaWitas A., Prątnicki M., MierzwińskaNastalska E.: Wstępne postępowanie lecznicze w przypadkach występowania zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu żucia. Protet. Stomatol., 2011, LXI; 2: 81-90.
 
27.
Pullinger A.: Establishing better biological models to understand occlusion. I: TM joint anatomic relationships. J. Oral Rehabil., 2013; 40: 296-318.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top