PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena świadomości muzyków w aspekcie uszkodzeń w obrębie tkanek twardych zębów spowodowanych grą na instrumentach dętych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Prosthodontics, Medical University of Warsaw, Poland
 
2
Katedra Protetyki Stomatologicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-02-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-04-2020
 
 
Data akceptacji: 31-08-2020
 
 
Data publikacji: 05-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Kamila Martyna Wróbel-Bednarz   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Nowogrodzka 59, 02-006, Warszawa, Polska
 
 
Prosthodontics 2020;70(3):241-253
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Gra na instrumentach dętych może wpływać na rozwój zmian w obrębie układu stomatognatycznego. Z tego powodu dentyści obserwują wzrastającą liczbą pacjentów doświadczających problemów w obrębie twarzoczaszki, powstałych w wyniku gry na instrumencie dętym. Poprzez profilaktykę i regularne wizyty u dentysty możliwe jest zapobieganie powyższym problemom zdrowotnym u muzyków.

Cel pracy:
Ocena poziomu świadomości stosowania ochraniaczy wewnątrzustnych wśród muzyków grających na instrumentach dętych oraz ocena częstości występowania uszkodzeń w obrębie zębów przednich w grupie badanej.

Materiał i metody:
Przeprowadzono ankietę składającą się z 50 pytań, kierowaną do osób grających na instrumentach dętych poprzez tematyczne fora internetowe oraz grupy zainteresowań w Polsce i za granicą. Grupę badaną stanowiło 1067 osób w tym 370 kobiet (35%) i 697 mężczyzn (65%) w wieku od 10 do 80 lat. Mediana wieku wynosiła 23 lat. Muzyków podzielono na dwie grupy w zależności od rodzaju instrumentu: drewniany (470 osób) i blaszany (597 osób).

Wyniki:
Aż 27% respondentów zgłaszało nadmierną ruchomość zębów. Nadmierną atrycję ogółem zgłaszało około 17% ankietowanych - częściej były to kobiety grające na instrumencie dętym (p=0,02) oraz muzycy zawodowi (p=0,01). Tylko 2% ankietowanych używało ochraniaczy wewnątrzustnych podczas gry na instrumencie dętym. Wizyty u lekarza stomatologa regularnie co 6 miesięcy odbywało 35,61% osób.

Wnioski:
Muzycy grający na instrumentach dętych są grupą pacjentów wymagającą zwiększenia poziomu świadomości w aspekcie ryzyka powstawania uszkodzeń w obrębie układu stomatognatycznego oraz ich zapobiegania. Ważną rolę odgrywa wiedza lekarzy dentystów i higienistek odnośnie profilaktyki i leczenia tej grupy pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej higieny jamy ustnej oraz instrumentu, jak również wskazań do zastosowania ochraniacza wewnątrzustnego.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top