PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Nadwrażliwość na stopy metali stosowanych w protetyce stomatologicznej – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra Stomatologii Odtwórczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Department of Prosthodontics, Chair of General Dentistry, Medical University of Lodz
 
 
Data publikacji: 12-03-2019
 
 
Prosthodontics 2019;69(1):57-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dynamiczny rozwój technologii wykorzystywanych do rekonstrukcji protetycznych skutkuje tym, że coraz częściej mamy doczynienia z problemem tolerancji na materiały dentystyczne. Różnorodność materiałów stosowanych w leczeniu protetycznym powoduje, że temat nadwrażliwości na stopy metali to temat nie do końca poznany. Celem pracy jest analiza dostępnego piśmiennictwa na temat nadwrażliwości na stopy metali wykorzystywanych w leczeniu protetycznym. Postęp w rozwoju technologii powoduje, że problem tolerancji na materiały dentystyczne nadal pozostaje nierozwiązany. Profilaktyka występowania nadwrażliwości na stopy metali wykorzystywanych w leczeniu protetycznym powinna opierać się przede wszystkim na zebraniu dokładnego wywiadu lekarskiego i przeprowadzeniu rzetelnego badania przedmiotowego. Postępowaniu klinicznemu powinno towarzyszyć dążenie do minimalizowania użytych stopów metali oraz rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej. Proces laboratoryjny powinien gwarantować zachowanie odpowiednich parametrów technologicznych w wykonywanych uzupełnieniach protetycznych a ciężar odpowiedzialności w zapobieganiu nadwrażliwości na materiały stosowane w leczeniu protetycznym spoczywa zarówno na lekarzu jak i na techniku dentystycznym.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top