PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Materiały i metody wykonywania uzupełnień tymczasowych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 07-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-06-2022
 
 
Data akceptacji: 06-09-2022
 
 
Data publikacji: 07-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Milena Małgorzata Pawlik   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Binieckiego 6, 02-097, Warszawa, Polska
 
 
Prosthodontics 2022;72(3):272-281
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Uzupełnienia tymczasowe spełniają ważną rolę w procesie wykonywania docelowych stałych uzupełnień protetycznych. Można je wykonać trzema metodami: bezpośrednią, pośrednią oraz mieszaną (bezpośrednio-pośrednią). Korony i mosty tymczasowe w metodzie bezpośredniej są wykonywane przez lekarza przy fotelu stomatologicznym z wykorzystaniem gotowych koron wykonanych fabrycznie, kształtek celuloidowych, wycisku alginatowego lub silikonowego pobranego przed opracowaniem zęba oraz technologii CAD/CAM. W metodzie pośredniej uzupełnienia tymczasowe wykonywane są przez technika dentystycznego na podstawie wycisków pobranych po oszlifowaniu zębów filarowych. Natomiast w metodzie mieszanej, matryca do uzupełnienia tymczasowego tworzona jest w pracowni, a samo uzupełnienie tymczasowe powstaje w gabinecie analogicznie, jak w metodzie bezpośredniej z wykorzystaniem kształtki celuloidowej oraz wybranego materiału do koron i mostów tymczasowych. Materiały, z których wykonywane są prace tymczasowe to tworzywo akrylowe oraz kompozytowe. Ze względu na niekorzystne właściwości materiałów akrylowych, m.in reakcję egzotermiczną w trakcie wiązania oraz wysoki skurcz polimeryzacyjny, materiały te nie są polecane w metodach bezpośredniego wykonania uzupełnień tymczasowych. Najczęściej używanym materiałem akrylowym jest polimetakrylan metylu (PMMA), który z powodzeniem stosowany jest w metodach pośrednich oraz technologii CAD/CAM, gdzie nie istnieje ryzyko podrażnienia miazgi. Natomiast materiały kompozytowe są wykorzystywane zarówno w metodach bezpośrednich, pośrednich i mieszanych. Głównymi zaletami tych materiałów są: twardość, mały skurcz polimeryzacyjny oraz niska temperatura polimeryzacji.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top