PL EN
RESEARCH PAPER
Resilientmaterials in the treatment of edentulous patients
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2014;64(4):246-251
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (17)
1.
Kucharski Z., Rolski D.: Wykorzystanie materiałów elastycznych w leczeniu dolegliwości bólowych w okolicach ujść nerwów bródkowych. Protet. Stomatol., 2000, 2, 101-105.
 
2.
Kucharski Z.: Planowanie zasięgu podścielenia protez całkowitych i częściowych z użyciem materiałów elastycznych. Protet. Stomatol., 1997, 4, 228-232.
 
3.
June-Sung S., Watts D. C.: An Examination of the Stress Distribution in a Soft-Lined Acrylic Resin Mandibular Complete Denture by Finite Element Analysis. Int. J. Prosth., 2000, 13, 1, 19-24.
 
4.
Taguchi N.: A clinical case report of complete dentures using resilient denture liners. Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi., 2004, 5, 811-814.
 
5.
Williamson R.T.: Clinical application of a soft denture liner: a case report. Quint. Int., 1995, 26, 413.
 
6.
Kucharski Z.: Analiza porównawcza elastycznych materiałów przeznaczonych do podścieleńruchomych uzupełnień protetycznych. Protet. Stomatol., 1998, 2, 110-115.
 
7.
Wright P.S.: Observations on long-term use of a soft-lining for mandibular complete dentures J. Prosthet. Dent., 1994,72, 385-92.
 
8.
Jepson N.J., McCabe J.F.: Evaluation of viscoelastic properties of denture soft lining materials. J. Dent., 1993, 21, 163-170.
 
9.
Kiat-Amnuay S., Gettleman L., Mekayarajjananonth T., Khan Z., Goldsmith L.J.: The influence of water storage on durometer hardness of 5 soft denture liners over time. J. Prosthodont., 2005, 14, 19.
 
10.
Marcinkowska A., Dorocka-Bobkowska B., Krysiński Z.: Przegląd współcześnie stosowanychmateriałów do biologicznej odnowy tkanek. Protet. Stomatol., 2005, 55, 4, 312-315.
 
11.
Mese A., Guzel K.G.: Effect of storage duration on the hardness and tensile bond strength of silicone– and acrylic resin-based resilient denture liners to a processed denture base acrylic resin. J. Prosthet Dent., 2008, 99,153-159.
 
12.
Muraoka G., Takahashi H.: Effects of cyclic loading on viscoelastic properties of soft liningmaterials. Dent. Mater J., 2003, 22, 251-261.
 
13.
Mutluay M.M., Ruyter I.E.: Evaluation of bond strength of soft relining materials to denture base polymers. Dent. Mater., 2007, 23, 1373-1381.
 
14.
Buch D., Wehbi D., Roques-Carmes C.: Viscoelastic and adherence properties of dental relining materials. J. Biomed. Mater. Res., 1995, 29, 849-856.
 
15.
Braden M., Wright P.S., Parker S.: Soft lining materials – a review. Eur. J. Prosthodont. Restor. Dent., 1995, 3.
 
16.
Mancuso D.N., Goiato M.C., Zuccolotti B.C., Moreno A., dos Santos D.M.: Evaluation of hardness and colour change of soft liners after accelerated ageing. Prim. Dent. Care., 2009, 16, 127-132.
 
17.
Ratajczak−Zieleniewska A., Matkowski D., Hędzelek W.: Czynniki wpływające na adaptację pacjenta do protez osiadających Dent. Med. Probl., 2007, 44, 2, 259-265.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top