PL EN
CASE REPORT
Application of flexible materials in the treatment of edentulous patient after mandibular osteosynthesis – a case report
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2013;63(2):134-139
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (21)
1.
Taguchi N.: A clinical case report of complete dentures using resilient denture liners. Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi., 2004, 48, 5, 811-814.
 
2.
Williamson R. T.: Clinical application of a soft denture liner: a case report. Quint. Int., 1995, 26, 413-418.
 
3.
Kucharski Z., Rolski D.: Zastosowanie kliniczne materiałów elastycznych do podścieleń ruchomych uzupełnień protetycznych Protet. Stomatol., 2011, LXI, 3, 234-240.
 
4.
Kucharski Z.: Własności fizyczne materiałów elastycznych stosowanych w protetyce stomatologicznej. Protet. Stomatol., 2008, LVIII, 3, 209-216.
 
5.
Kucharski Z.: Podścielenia protez ruchomych z wykorzystaniem materiałów elastycznych – przyczyny niepowodzeń. Potet. Stomatol., 2012, LXII, 1, 38-43.
 
6.
Brożek R., Koczorowski R.: Zastosowanie elastycznych materiałów do wyścieleń protez ruchomych w leczeniu bezzębnych pacjentów w wieku podeszłym. Nowiny Lekarskie 2009, 78, 3-4, 256-261.
 
7.
Bogucki A. Z., Więckiewicz W.: Tworzywa miękkie stosowane do podścielenia protez u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Protet. Stomatol.,1996; XLVI, 4: 233-235.
 
8.
Marcinkowska A., Dorocka-Bobkowska B., Krysiński Z.: Przegląd współcześnie stosowanych materiałów do biologicznej odnowy tkanek. Protet. Stomatol., 2005. 55. 4. 312- 315.
 
9.
Marcinkowska A., Dorocka-Bobkowska B., Krysiński Z.: Materiały do biologicznej odnowy tkanek. Przegląd piśmiennictwa. Protet. Stomatol., 2004, 54, 4, 246-251.
 
10.
Spiechowicz E., Mierzwińska-Nastalska E.: Grzybice jamy ustnej. Med. Tour Press Int., Warszawa 1998.
 
11.
Abrams S.: Complete Denture Covering Mandibular Tori Using Three Base Materials: A Case Report J. Can. Dent. Assoc., 2000, 4, 66, 494-496.
 
12.
Weimert I., Rusiniak-Kubik K., Kucharski Z., Mierzwińska-Nastalska E.: Protetyczna rehabilitacja pacjentów z osteoporozą – opis przypadków. Nowa Stomatologia 2005,1, 33-36.
 
13.
Bogucki Z. A.: Wysokość zwarcia w protezach ruchomych wyścielonych elastycznymi tworzywami Protet. Stomatol., 2006, LVI,4, 282- 287.
 
14.
Tieghi R., Consorti G., Clauser L. C.: Patholologic fracture of the mandible after removal of follicular cyst. J Craniofac Surg., 2011, 22, 5, 1779-1780.
 
15.
Madsen M. J., Haug R. H., Christensen B. S., Aldridge E.: Management of atrophic mandible fractures. Oral Maxillofac Surg. Clin. North Am., 2009, 21, 2, 175-183.
 
16.
Gerhards F., Kuffner H. D., Wagner W.: Pathological fractures of the mandible. A review of the etiology and treatment. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 1998, 27, 3, 186-190.
 
17.
Bruce R. A., Ellis E.: Academy study of fractures of the edentulous mandible. Int.J. Oral Maxillofac. Surg., 1993, 51, 8, 904-911.
 
18.
Bouloux G. F., Chen S., Threadgill J. M.: Small and large titanium plates are equally effective for treating mandible fractures. J. Oral Maxillofac. Surg., 2012, 70, 7, 1613-1622.
 
19.
Choi B. H., Huh J. Y., Suh C. H., Kim K. N.: An in vitro evaluation of miniplate fixation techniques for fractures of the atrophic edentulous mandible. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 2005, 34, 2, 174-177.
 
20.
Mugino H., Takagi S., Oya R., Nakamura S., Ikemura K.: Miniplate osteosynthesis of fractures of the edentulous mandible. Clin. Oral Investig., 2005, 9, 4, 266-270.
 
21.
Mayrink G., Moreira R. W., Araujo M. M.: Prospective study of postoperative sensory disturbances after surgical treatment of mandibular fractures. Oral Maxillofac. Surg., 2012, 5, 3, 237-243.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top