PL EN
CASE REPORT
Soft denture relining as an alternative method for treating patients with diagnosed scleroderma: A case report
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2013;63(4):307-312
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (25)
1.
Porter S., Scully C.: Connective tissue disorders and the mouth. Dent. Update, 2008, 5, 294-302.
 
2.
Mehra A., Kumar S.: Periodontal manifestation in systemic sclerosis: a review. Dent. Today, 2008, 27, 50-54.
 
3.
Sierakowski S., Kowal-Bielecka O., Gindzieńska-Sieśkiewicz E.: Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na twardzinę uładową. Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM, Białystok, 2003.
 
4.
Leroy E. C., Black C., Fleischmajer R., Jabłońska S., Krieg T., Medsger T. A. J. R., Rowell N., Wollheim F.: Scleroderma (systemic sclerosis): classification, subsets and pathogenesis. J. Rheumatol., 1988, 15, 202-205.
 
5.
Nadashkevich O., Davis P., Fritzler M. J.: A proposal of criteria for the classification of systemic sclerosis. Med. Sci. Monit., 2004, 10, 615-621.
 
6.
Barnett A. J., Miller M., Littlejohn G. O.: The diagnosis and classification of scleroderma (systemic sclerosis). Postgrad. Med. J., 1988, 64, 121-125.
 
7.
Nagy G., Kovacs J., Zeher M., Czirjak L.: Analysis of the oral manifestations of systemic sclerosis. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol., 1994, 77, 141-146.
 
8.
Lopez M.: The detection of a case of scleroderma during pre-prosthetic dental examination. An Esp. Odontoestomatol., 1976, 35, 81-90.
 
9.
Lauritano D., Bussolati A., Baldoni M., Leonida A.: Scleroderma and CREST syndrome: a case report in dentistry. Minerwa Stomatol., 2011, 60, 443-465.
 
10.
Steen V. D.: Clinical manifestations of systemic sclerosis. Semin. Cutan. Med. Surg., 1998, 17, 48-54.
 
11.
Błaszczyk M., Jabłońska S.: Nowoczesne leczenie twardziny. Przegl. Dermatol., 2002, 3, 223-226.
 
12.
Kamińska-Winciorek G., Brzezińska-Wcisło L.: Objaw Raynaud u pacjentek z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej – charakterystyka kliniczna i kapilaroskopowa. Post. Derm. Alergol., 2004, 2, 84-90.
 
13.
Vincent C., Agard C., Barbarot S., N’Guyen J. M., Planchon B., Durant C., Pistorius M. A., Dreno B., Ponge T., Stalder J. F., Mercier J. M., Hamidou M.: Orofacial manifestations of systemic sclerosis: A study of 30 consecutive patients. Rev. Stomatol. Chir. Maxillofac., 2010, 111, 128-134.
 
14.
Thum-Tyzo K., Balawejder A., Tyzo B., Petkowicz B., Krasowska D., WysokińskaMiszczuk J.: Występowanie zmian w jamie ustnej w przebiegu twardziny układowej. Dent. Med. Probl., 2010, 47, 53-60.
 
15.
Ahmed A., Aryad M.: Localized morphoea associated with oral submucous fibrosis. J. Coll. Physicians. Surg. Pak., 2006, 16, 141-142.
 
16.
Cazal C., Sobral A. P., Neves R. F., Freire Filho F. W., Cardoso A. B., da Silveira M. M.: Oral complication in progressive systemic sclerosis: two cases report. Med. Oral Patol. Cir. Bucal., 2008, 13, 114-118.
 
17.
Albilia J. B., Lam D. K., Blanas N., Clokie C. M., Sandor G. K.: Small mouth... big problems? A review of scleroderma and its oral health implications. J. Can. Dentist., 2007, 73, 831-836.
 
18.
Eversole L. R., Jacobsen P. L., Stone C. E.: Oral and gingival changes in systemic sclerosis. J. Periodontol., 1984, 55, 175-178.
 
19.
Kaczmarek U.: Suchość jamy ustnej – etiologia, częstość występowania i rozpoznanie – na podstawie piśmiennictwa. Czas. Stomatol., 2007, 60, 1, 20-31.
 
20.
Loster J., Loster B. W.: Elastyczne materia- ły do podścielania protez ruchomych. Stom. Kliniczna, 1994, 15, 145-149.
 
21.
Loster J., Wieczorek A.: Kliniczna ocena miękkich silikonowych materiałów podścielających. Poradnik Stomatol., 2011, 11, 1, 14-18.
 
22.
Kucharski Z.: Własności fizyczne materiałów elastycznych stosowanych w protetyce stomatologicznej. Protet. Stomatol., 2008, 58, 3, 209-216.
 
23.
Kucharski Z., Rolski D.: Zastosowanie kliniczne materiałów elastycznych do podścieleń ruchomych uzupełnień protetycznych. Protet. Stomatol., 2011, 61, 3, 234-240.
 
24.
Bogucki A. Z., Rutańska E.: Tworzywa elastyczne do podścielania protez ruchomych – charakterystyka, wskazania, techniki wykonywania. Protet. Stomatol., 2002, 59, 282- 286.
 
25.
Kimoto S., Kimoto K., Gunji A., Kawai Y., Kobayashi K.: Clinical effects of acrylic resilient denture liners applied to mandibular complete dentures on the alveolar ridge. Journ. of Oral Rehab., 2007, 11, 862-869.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top