PL EN
CASE REPORT
Denture relining using the high-temperature injection technique. A case report
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2014;64(2):128-133
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (15)
1.
Kulczyńska J., Szymańska-Kozula R.: Elastyczne materiały do podścielenia protez. Poradnik Stomatologiczny, 2010, X, 10, 356- 360.
 
2.
Kucharski Z.: Podścielenia protez ruchomych z wykorzystaniem materiałów elastycznych – przyczyny niepowodzeń. Protet. Stomatol., 2012, LXII, 1, 38-43.
 
3.
Piotrowski P., Szygenda A.: Zaniki kostne podłoża protetycznego pod protezami ruchomymi. Opis przypadków. Dental Forum, 2005, XXXIII, 2, 103-109.
 
4.
Braden M., Wright PS., Parker S.: Soft lining materials – a review. J. Prosth. Dent., 1995, 3, 163-174.
 
5.
. Santawisuk W., Kanchanavasita W., Sirisinha C., Harnirattisai C.: Mechanical properties of experimental silicone soft lining materials. Dental Materials Journal, 2013, 32, 6, 970- 975.
 
6.
Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010.
 
7.
Bogucki Z.: Wysokość zwarcia w protezach ruchomych wyścielonych elastycznymi tworzywami. Protet. Stomatol., 2006, LVI, 4, 282-287.
 
8.
Krysiński S., Prowans K., Uchacz H.: Tworzywa miękkie w protetyce stomatologicznej. Czas. Stomat., 1994, XLVII, 8, 511- 515.
 
9.
Kucharski Z.: Własności fizyczne materiałów elastycznych stosowanych w protetyce stomatologicznej. Protet. Stomatol., 2008, LVIII, 3, 209-216.
 
10.
Bogucki Z., Nowakowska D., Sobolewska A.: Wpływ budowy chemicznej miękkich mas wyścielających na siłę połączenia z płytą protezy. Protet. Stomatol., 2003, LIII, 5, 298-301.
 
11.
Bogucki Z.: Porównanie w warunkach labolatoryjnych twardości mas Ivoseal i Visco-Gel do tymczasowego wyścielania protez. Dent. Med. Probl., 2007, 44, 2, 227- 230.
 
12.
Bogucki Z.: Porównanie w warunkach labolatoryjnych wodochłonności tworzyw elastycznych Ivoseal i Visco-Gel do tymczasowego wyścielania protez ruchomych. Dent. Med. Probl., 2006, 43, 4, 563-566.
 
13.
Kochanek-Karpińska M., Karpiński A.: Miękkie podścielenie dolnej protezy całkowitej. Dental Labor, 2012, 1, 94-98.
 
14.
Klepka T., Zgierski P.: Charakterystyka metod wtryskiwania do zastosowań medycznych. Postępy nauki i techniki, 2011, 8, 192- 200.
 
15.
Polanowski K.: Protezy elastyczne i wykorzystanie technologii tworzyw termoplastycznych w praktyce stomatologicznej. Magazyn Stomatologiczny, 2013, 4, 70-76.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top