PL EN
REVIEW PAPER
Ectodermal dysplasia: A literature review
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
2
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2014;64(4):252-259
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (61)
1.
Gruber J., Kreitzberg G.: Ectodermal dysplasia. A seven-year case report. NYSDJ, 2006, 11, 28-31.
 
2.
Jakób-Doleżal K., Knychalska-Karwan Z., Piątkowska E.: Wrodzona dysplazja ektodermalna. Czas. Stomat., 2000, LIII, 9, 523-530.
 
3.
Kopyść Z.: Kompendium zespołów i rzadkich chorób dziecięcych. PZWL, Warszawa 1984.
 
4.
Mielnik-Błaszczak M.: Zmiany w narządzie żucia w przebiegu dysplazji ektodermalnej – opis przypadku. Przegląd Stomat., Wieku Rozw., 2001, 3 / 4, (35 / 36), 51-54.
 
5.
Priolo M., Lagana C.: Ectodermal dysplasias: a new clinical – genetic classification. J. Med. Genet., 2001, 38, 579-585.
 
6.
More C.B., Bhavsar K., Joshi J., Varma S.N., Tailor M.: Hereditary ectodermal dysplasia: A retrospective study. J. Nat. Sci. Biol. Med., 2013, 4(2): 445-450.
 
7.
Bildik T., Ozbaran B., Kose S., Koturoglu G., Gocke B., Gunaydin A., Altintas I.: Hypohydrotic ectodermal dysplasia: a multidisciplinary approach. Int. J. Psychiatry Med., 2012, 44(3): 225-240.
 
8.
Gaide O.: New Developments in the History of Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia. Dermatology 2003, 207, 123-124.
 
9.
Mehta U., Brunworth J., Lewis R.A., Sindwani R: Rhinologic manifestations of ectodermal dysplasia. Am. J. Rhinol., 2007, 21, 55-58.
 
10.
Rosnowska-Mazurkiewicz A., WojtaszekSłomińska A.: Anhydrotyczna dysplazja ektodermalna. Ortopedia Szczękowa i Ortodoncja 2000, 3, 17-22.
 
11.
Rujner J., Mielczarska K., Wojtanowska H.: Przypadek anhydrotycznej dysplazji ektodermalnej. Wiad Lek., 1981, XXXIV, 15, 1299-1303.
 
12.
Thomas C., Suranyi E., Pride H., Tyler W.: A Child with Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia with Features of a Collodion Membrane. Pediatr. Dermatol., 2006, 3, 251-254.
 
13.
Adaimy L., Chouery E., Mégarbané H., Mroueh S., Delague V., Nicolas E., Belguith H., Mazancourt P., Mégarbané A.: Mutation in WNT10A Is Associated with an Autosomal Recessive Ectodermal Dysplasia: The Odonto-onycho-dermal Dysplasia. Am. J. Hum. Genet., 2007, 81, 821-828.
 
14.
Naeem M., Jelani M., Lee K., Ali G., Chishti M. S., Wali A., Gul A., John P., Hassan M. J., Leal S. M., Ahmad W.: Ectodermal dysplasia of hair and nail type: mapping of a novel locus to chromosome 17p12-q21.2. Br. J. Dermatol., 2006, 155, 1184-1190.
 
15.
Delfosse C., Ruhin B., Rousset-Caron M. M., Noulė M., Lafforgue P.: Odontology and Ectodermal Dysplasias. Zmiany w jamie ustnej w dysplazjach ektodermalnych. Dent. Med. Probl., 2003, 40, 1, 103-107.
 
16.
Güler N., Çildir Ş., Iseri U., Sandalli N., Dilek Ö.: Hypohidrotic ectodermal dysplasia with bilateral impacted teeth at the coronoid process: A case rehabilitated with mini dental implants. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2005, 99, E34-38.
 
17.
Kaercher T.: Ocular symptoms and signs in patients with ectodermal dysplasia syndromes.Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophtalmol., 2004, 242, 495-500.
 
18.
Rodrigues R.G.:ThreeSuccessiveGenerations of Woman with Anhidrotic/Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia. J. National Med. Assoc., 2005, 97, 1, 99-101.
 
19.
Sasaki Y., Kaida C., Saitoh I., Fujiwara T., Nonaka K.: Craniofacial growth and functional change in oligodontia with ectodermal dysplasia: a case report. J. Oral Rehabil., 2007, 34, 228-235.
 
20.
de Aquino S. N., Paranaíba L. M., Swerts M. S., Martelli D. R., de Barros L. M., Martelli Júnior H.: Orofacial Features of Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia. Head Neck Pathol. Dec., 2012, 6, 4, 460-466.
 
21.
Lind L. K., Stecksén-Blicks C., Lejon K., Schmitt-Egenolf M.: EDAR mutation in autosomal dominant hypohidrotic ectodermal dysplasia in two Swedish families. BMC Med. Genet., 2006, 7, 80-87.
 
22.
Rinne T., Brunner H. G., Bokhoven H.: P63 – Associated Disorders. Cell Cycle 2007, 6, 3, 262-268.
 
23.
Sekiguchi H., Wang X.J., Minaguchi K., Yakushiji M.: A point mutation of the ED1 gene in Japanese family with X – linked hypohidrotic ectodermal dysplasia. Int. J. Paediatr. Dent., 2005, 15, 73-77.
 
24.
Shimomura Y., Sato N., Miyashita A., Hashimoto T., Ito M., Kuwano R.: A Rare Case of HypohidroticEctodermal DysplasiaCaused by Compound Heterozygous Mutations in the EDAR Gene. J. Invest. Dermatol., 2004, 123, 649-655.
 
25.
Shotelersuk V., Janklat S., Siriwan P., Tongkobpetch S.: De novo missense mutation,S541Y, in the p63 gene underlying RappHodgkin ectodermal dysplasia syndrome. Clin. Experiment Dermatol., 2005, 30, 282-285.
 
26.
Song S., Han D., Qu H., Gong Y., Wu H., Zhang X., Zhong N., Feng H.: Eda Gene MutationsUnderlie Non-syndromoic Oligodontia. J. Dent. Res., 2009, 88, 2, 126-131.
 
27.
Szeląg J., Sadakierska-Chudy A., Łyczek J., Paradowska A.: Molecular Background of Ectodermal Dysplasia. Adv. Clin. Exp. Med., 2010, 19, 2, 257-269.
 
28.
Wiśniewski S.A.: Badanie ekspresji genów uczestniczących w różnicowaniu przydatkówskóry. Rozprawa doktorska (promotor prof. dr hab. Trzeciak WH). Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2003.
 
29.
Tadini G., Santagada F., Brena M., Pezzani L., Nannini P.: Ectodermal dysplasias: the p63 tail. G Ital Dermatol Venereol. 2013 Feb, 148, 1, 53-58.
 
30.
Adeboye S.O., Cole B.O.I., Hobson R.S., Wright M.J.: Severe hypodontia in a set of triplets.Br. Dent. J. 2006, 201, 2, 93-96.
 
31.
Kozłowska I., Łata A., Orczyk I.: Leczenie protetyczne pacjentów z dysplazją ektodermalną i hipodoncją. Opis przypadków. Prot. Stom., 2003, LIII, 2, 97-101.
 
32.
Baskan Z., Yavuz I., Ulku R., Kaya S., Yavuz Y., Basaran G., Adiguzel O., Torun O.: Evaluation of ectodermal dysplasia. Kaohsiung J. Med. Sci., 2006, 22, 171-176.
 
33.
Yap A.K., Klineberg I.: Dental implants in patients with ectodermal dysplasia and tooth aganesis: a critical review of the literature. Int. J. Prosthodont., 2009, 22, 3, 268-276.
 
34.
Kramer J.F., Baethge C., Tschernitschek H.: Implants in children with ectodermal dysplasia: a case report and literature review. Clin. Oral Impl. Res., 2007, 18, 140-146.
 
35.
Freire-Maia N., Pinheiro M.: Ectodermal dysplasias: a clinical classification and a causal review. Am. J. Med. Genet., 1994, 53, 153-162.
 
36.
Kopyść Z.: Zespoły i rzadkie choroby dziecięce. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
 
37.
Nordgarden H., Storhaug K., Lyngstadaas S.P., Jensen J.L.: Salivary gland function in person with ectodermal dysplasias. Eur. J. Oral SCI 2003, 111, 371-376.
 
38.
Mills R., Montague M. L., Naysmith L.: Ear, nose and throat manifestations of ectodermal dysplasia. J. Laryngol. Otology, 2004, 118, 6, 406-408.
 
39.
Lamartine J.: Towards a new classification of ectodermal dysplasia. Clin. Exp. Dermatol., 2003.
 
40.
Guckes A. D., Brahim J. S., McCarthy G. R., Rudy S. F., Cooper L. F.: Using endosseous dental implants for patients with ectodermal dysplasia. JADA 1991, 122, 59-62.
 
41.
Gündüz Arslan S., Devecioğlu Kama J., Őzer T., Yavuz Í.: Craniofacial and upper airway cephalometrics in hypohidrotic ectodermal dysplasia. Dentomaxillofacial Radiol., 2007, 36, 478-483.
 
42.
Sepulveda W., Sandoval R., Carstens E., Gutierrez J., Vasquez P.: Hypohydrotic ectodermal dysplasia: prenatal diagnosis by threedimensional ultrasonography. J. Ultrasound Med., 2003, 22, 7, 731-735.
 
43.
Dellavia C., Sforza C., Malerba A., Strohmenger L., Ferrario V.F.: PalatalSize and Shape in 6-Year Olds Affected by Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia. Angle Orthod., 2006, 76, 6, 978-983.
 
44.
Veira K.A., Teixeira M.S., Guirado C.G., Gaviao B.B.: Prosthodontic treatment of hypohidrotic ectodermal dysplasia with complete anodontia: a case report. Quintessence Int. 2007, 38, 1, 75-80.
 
45.
Bertola D.R., Kim C.A., Sugayama S.M.M., Albano L.M.J., Utagawa C.Y., Gonzales C.H.: AEC Syndrome and CHAND Syndrome: Further Evidence of Clinical Overlapping inEctodermal Dysplasias. Pediatr. Dermatolog, 2000, 17, 3, 218-221.
 
46.
Sahin M.T., Türel-Ermertcan A., Chan I., McGrath J.A., Öztürkcan S.: Ectodermal dysplasia showing clinical overlap between AEC, Rapp-Hodgkin and CHAND syndromes. Clin. Experiment Dermatol., 2004, 29, 486-488.
 
47.
Arte S.: Phenotypic and genotypic features of familial hypodontia. Academic Dissertation, Helsinki 2001.
 
48.
Komorowska A., Bany E.: Wady zębowe i zmiany skórne u bliźniąt z incintinentia pigmenti. Ortod. Współcz., 2004, 6, 1, 18-23.
 
49.
Remiszewski A., Wieczorek E.: Defekt ektodermalny. Czas Stoma., 1986, XXXIX, 9, 556-563.
 
50.
Aguado I. C., Otones L. L.: Síndrome tricodental. Acta Pediatr Esp 2007, 65, 3, 140-141.
 
51.
Emre S., Firat Y., Güngör S., Firat A.K., Karincaoğlu Y.: Incontinentia pigmenti: a case report and literature review. Turkish J. Pediatr., 2009, 51, 190-194.
 
52.
Adamczyk E., Gładkowski J., MierzwińskaNastalska E., Mateńko D., Ciechowicz K., Spiechowicz E.: Wielodyscyplinarna rehabilitacja pacjentów z hipodoncją. Implantoprotetyka 2004, V, 4, 11-15.
 
53.
Pregiel B., Wrzyszcz-Kowalczyk A., Potocka J.: Anhydrotyczna postać dysplazji ektodermalnej z anodoncją uzębienia mlecznego. Mag. Stomatol., 2003, 4, 56-58.
 
54.
Carter N.E., Gillgrass T.J., Hobson R.S., Jepson N., Meechan J.G., Nohl F S., Nunn J.H.: The interdisciplinary management of hypodontia: Orthodontics. Br. Dent. J., 2003, 194, 361 366.
 
55.
Meechan J.G., Carter N.E., Gillgrass T.J., Hobson R.S., Jepson N.J., Nohl F.S., Nunn J.H.: Interdisciplinary management of hypodontia: oral surgery. Br. Dent. J., 2003, 194, 423-427.
 
56.
Nishimura R., Nojima K., Nishii Y., Hanai J., Arataki T., Uchiyama T., Yamaguchi H.: Multidisciplinary Treatment of Mandibular Prognathism with Multiple CongenitallyMissing Teeth. Bull Tokyo Dent. Coll., 2006, 47, 1, 25-31.
 
57.
Ruhin B., Martinot V., Lafforgue P., Catteau B., Manouvrier-Hanu S., Ferri J.: Pure ectodermal dysplasia: retrospective study of 16 cases and literature review. Cleft Palate – Cranofac J., 2001, 38, 5, 504-518.
 
58.
Sclar A.G., Kannikal J., Ferreira C.F., Kaltman S.I., Parker W.B.: Treatment Planning andSurgical Considerations in Implant Therapy for Patients With Agenesis, Oligodontia, and Ectodermal Dysplasia: Review and Case Presentation. J. Oral Maxillofac. Surg., 2009, 67, Suppl 3, 2-12.
 
59.
Wiśniewska G., Majewski S., Matraszek H.: Rehabilitacja pacjentów z wrodzonym brakiem zawiązków zębowych. Mag. Stomatol., 2000, 7-8, 50-53.
 
60.
Worsaae N., Jensen B. N., Holm B., Holsko J.: Treatment of severe hypodontia-oligodontia– an interdisciplinary concept. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 2007, 36, 473-480.
 
61.
Hekmatfar S., Jafari K., Meshki R., Badakhsh S.: Dental Management of Ectodermal Dysplasia: Two Clinical Case Reports. J Dent Res Dent Clin Dent Prospect 2012, 6, 3, 108-112.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top