PL EN
RESEARCH PAPER
Diagnostics and prosthetic treatment planning in edentulous patients with osteoporosis. Part. I
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2014;64(2):91-96
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (22)
1.
Carlsson G.E.: Clinical morbidity and sequelae of treatment with complete dentures. J. Prosthet. Dent., 1998, 79, 17-23.
 
2.
Gołębiewska M.: Badania przyczyn zaników podłoża kostnego bezzębnej żuchwy u kobiet po menopauzie. Rozprawa habilitacyjna. Białystok. 2001, 5-31.
 
3.
Karawani A.: Leczenie pacjentów z zanikiem wyrostków zębodołowych za pomocą protez całkowitych – na podstawie piśmiennictwa. Stomat. Współcz., 2001, 3, 21-25.
 
4.
Rusiniak-Kubik K., Spiechowicz E., Kucharski Z., Mierzwińska-Nastalska E.: Leczenie protetyczne bezzębnych pacjentów z manifestacją osteoporozy w obrębie podłoża protetycznego. Protet. Stomat. 1999, 6, 321-327.
 
5.
Atwood D.A.: Reduction of residual ridges: a major oral disease entity. J. Prosthet. Dent. 1971, 26, 266-279.
 
6.
Atwood D. A.: Bone loss of edentulous alveolar ridges. J. Periodont. (Spec. Issue), 1979, 50, 1-21.
 
7.
Tallgren A.: The continuing reduction of the residual alveolar ridges in complete denture wearers: a mixed-longitudinal study covering 25 years. J. Prosthet. Dent., 1972, 27, 120- 132.
 
8.
Jahangiri L. Devlin H., Ting K., Nishimura I.: Current perspective in residual remodeling and its clinical implications: A review. J. Prosthet. Dent., 1998, 80, 224-237.
 
9.
Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna PZWL, Warszawa, wyd. VI, 2009.
 
10.
Czerwiński E., Lorenc R., MarcinowskaSuchowierska E., Milewicz A.: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego w sprawie Standardów Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy w Polsce. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2006; 4, 8, 460- 472.
 
11.
Goncerz G.: Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie. Medycyna praktyczna, wyd. specj. Reumatologia 2013, 1, 33-46.
 
12.
Badurski J, Czerwiński E, MarcinowskaSuchowierska E.: Osteoporoza – ocena ryzyka złamania. Postępy Nauk Medycznych, 2008, 6, 335-359.
 
13.
Czerwiński E.: Osteoporoza w praktyce lekarskiej. Med. Dypl. Wydanie Specjalne. 2004, 3-57.
 
14.
Lorenc R. S., Olsztyński W. P.: Osteoporoza poradnik dla lekarzy, Warszawa 2006.
 
15.
WHO Study Group: Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Technical Report. Geneva 1994.
 
16.
Osteoporosis Prevention Diagnosis and Therapy NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis and Therapy. JAMA 2001, 285, 6, 785-794.
 
17.
Tkaczuk-Włach J., Sobstyl M., Jakiel G.: Osteoporoza – obraz kliniczny, czynniki ryzyka i diagnostyka. Przegląd Menopauzalny 2010, 2, 113-117.
 
18.
Badurski J. E., Marcinowska-Suchowiejska E., Czerwiński E.: Wskazania do leczenia osób z wysokim ryzykiem złamania kości – logika stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia wobec osteoporozy. Reumatologia 2007, 45, 3, 169-179.
 
19.
Kanis J. A., Johnell O., Oden A.: Ten year risk of osteoporotic fracture and the effect of risk factor on screening strategies. Bone 2001, 30, 251-258.
 
20.
Badurski J. E.: Aktualne możliwości oraz wymogi diagnostyki i leczenia osteoporozy pomenopauzalnej. Polska Fundacja Osteoporozy. Biuletyn Informacyjny, 2005, 5.
 
21.
Łomżyński Ł., Mierzwińska-Nastalska E., Bączkowski B., Jaworska-Zaremba M., Wojtyńska E.: Diagnostyka i planowanie leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do trójwymiarowej wizualizacji tkanek – zalety oraz ograniczenia systemu. Protet. Stomatol., 2008, 2, 77-82.
 
22.
Mlosek K.: Radiologia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa, Warszawa 1995, 65-76.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top