PL EN
PRACA ORYGINALNA
Bóle głowy i zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia u młodocianych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polska
 
 
Data nadesłania: 21-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-05-2022
 
 
Data akceptacji: 17-05-2022
 
 
Data publikacji: 20-05-2022
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Grochala   

Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Montelupich 4, 31-155, Kraków, Polska
 
 
Prosthodontics 2022;72(2):162-172
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia i bóle głowy są schorzeniami, które często razem występują u pacjentów. Bóle głowy mogą być objawem zaburzeń czynnościowych, ponadto zdarza się, że jest to ból idiopatyczny.

Cel pracy:
Celem badania było określenie związku pomiędzy bólami głowy a zaburzeniami czynnościowymi u młodocianych w tym samym wieku. Badana grupa pacjentów nie była obciążona chorobami ogólnymi, co umożliwia przewidywanie potrzeb leczniczych. Ponadto możliwe było przekazanie młodzież informacji o możliwości leczenia początkowych zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych.

Materiał i metody:
W badaniu wzięło udział 259 ochotników(192 kobiety i 67 mężczyzn). Badane osoby były w wieku od 16.7 lat do 19.3 lat. Średni wiek badanych wynosił 17.9 lat (SD 0.57). Zaburzenia czynnościowe były oceniane przy pomocy kwestionariusza Badawczych Kryteriów Diagnostycznych Zaburzeń Czynnościowych Układu Ruchowego Narządu Żucia(BKD/ZCURNŻ), bóle głowy oceniano za pomocą kwestionariusza prof. Slavička. Została przeprowadzona analiza statystyczna aby określić związek pomiędzy występowaniem bólów głowy a zaburzeniami czynnościowymi, takimi jak: ból twarzy, ból w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych, przykurcz mięśni.

Wyniki:
U 15 uczestników badania(5.79% grupa II BKD/ZCURNŻ) zdiagnozowana została bezbólowa postać zaburzeń czynnościowych, u 54 osób(20.85% grupa I lub III) zdiagnozowano postać bólową zaburzeń czynnościowych. Ból twarzy występował u 22 osób z zaburzeniami czynnościowymi. Osoby, u których zostały zdiagnozowane zaburzenia czynnościowe, statystycznie częściej cierpiały z powodu występowania bólu głowy(p<0.001). Problem ten częściej dotyczył kobiet.

Wnioski:
Potwierdzono korelację pomiędzy bólami głowy a zaburzeniami czynnościowymi u młodocianych z częstszym występowaniem zaburzeń wśród kobiet.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top