PL EN
PRACA ORYGINALNA
Częstość występowania czynników ryzyka kandydozy błony śluzowej jamy ustnej – analiza retrospektywna
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
Zakład Biostatystyki i Sieci Neuronowych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 24-04-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-06-2020
 
 
Data akceptacji: 31-08-2020
 
 
Data publikacji: 05-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Bochniak   

Katedra i Klinika Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Orzeszkowej 18, 80-208, Gdańsk, Polska
 
 
Prosthodontics 2020;70(3):289-303
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Kandydoza jest jednym z najczęstszych schorzeń błony śluzowej jamy ustnej. Dotyczy wszystkich grup wiekowych, w szczególności populacji ludzi starszych. Różne gatunki grzybów drożdżopodobnych stanowią składową naturalnej mikroflory jamy ustnej. Drogę klinicznie jawnemu zakażeniu toruje szereg czynników ryzyka zarówno miejscowych, jak i ogólnoustrojowych, naruszających równowagę biologiczną środowiska jamy ustnej.

Cel pracy:
Celem pracy była retrospektywna ocena częstości występowania potencjalnych czynników ryzyka infekcji grzybiczej wśród pacjentów ze zdiagnozowaną kandydozą błony śluzowej jamy ustnej.

Materiał i metody:
Grupę badaną stanowiło 228 osób (152 kobiety i 76 mężczyzn), średnia wieku 60.9 ± 13.5 lat, u których zdiagnozowano kandydozę błony śluzowej jamy ustnej. Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej, biorąc pod uwagę dane z wywiadu medycznego i badania przedmiotowego dotyczące potencjalnych czynników ryzyka infekcji grzybiczych.

Wyniki:
Kandydozę diagnozowano prawie dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Tylko w ok. 8% przypadków nie stwierdzono żadnego z uznanych czynników ryzyka infekcji grzybiczej. Dominującym czynnikiem ryzyka było użytkowanie ruchomych uzupełnień protetycznych (65.35% pacjentów). Schorzenia związane z potencjalnymi zaburzeniami odporności stwierdzono w 25% przypadków. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy podgrupą kobiet i mężczyzn w rozpowszechnieniu analizowanych czynników, za wyjątkiem nikotynizmu, znamiennie częściej raportowanemu wśród mężczyzn.

Wnioski:
W kontekście ograniczenia częstości infekcji grzybiczych istotną kwestią jest wzmożenie wielospecjalistycznej opieki stomatologicznej nad pacjentami użytkującymi ruchome uzupełnienia protetyczne, biorąc pod uwagę także częste współwystępowanie kserostomii.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top